ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นอุโมงค์เหมืองแร่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน

สัมผัสหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขา
พักโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกอุโมงค์เหมืองแร่เหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"ป้ายเหมืองแร่ปิล๊อกบ้านอีต่อง"

"หมู่บ้านอีต่อง" ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านในหุบเขา ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่หมู่บ้านอีต่องจึงมีหมอกชั่วนาตาปีโดยเฉพาะฤดูฝน แถมยังอยู่ใกล้ ทะเล อีกต่างหาก ซึ่งทะเลได้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 50 กม. ที่นี่จึงมีอาหารทะเลมากมาย ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายภาษาที่ใช้ทั้งไทย พม่า และทวาย อดีตเป็นเหมืองแร่ปิล็อก แร่ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมากันที่นี่คือ "ทอง" หมู่บ้านเลยกลายเป็นแหล่งรวมผู้คนต่างถิ่นที่เข้ามาในยุคล่าทองไม่ว่าไทย พม่า ทวาย อินเดีย เบื้องหลังมีประวัติเรื่องราวตื่นเต้นมากมายที่นับวัน เริ่มจะเลือนรางจางหายไปตามกาลเวลาที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือ "เขาช้างเผือก" เป็นเส้นทางเดินป่า "เนินช้างศึก" เป็นแหล่งที่ชมอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม "น้ำตกจ๊อกกระดิ่น" น้ำตกที่สวยงามแห่งอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

รายละเอียดการเดินทางไปโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกอุโมงค์เหมืองแร่เหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกอุโมงค์เหมืองแร่เหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"ใส่บาตรยามเช้าบ้านอีต่อง"


 วันแรก   กรุงเทพฯ–เหมืองปิล๊อก-บ้านอีต่อง อาหารโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกอุโมงค์เหมืองแร่เหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น B/L/D
06.00 น. พบกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ฝั่งตรงข้าม ม.หอการค้า รับแซนวิชและน้ำ 1 ขวด (1) แล้วออกเดินทางสู่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ถึงทองผาภูมิ รับประทานอาหารกลางวัน (2) เดินทางกันต่อผ่าน "เขื่อนวชิราลงกรณ์" ลัดเลาะไปตามไหล่เขาถึง "จุดชมวิว 12 กม." พักชมวิวขุนเขาธรรมชาติมองเห็นเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ด้านหน้า แล้วเดินทางต่อไปยัง "เหมืองปิล็อก" ซึ่งเป็นทางผ่านแวะ "ช่องเขาขาด" เป็นด่านมิตรภาพไทยกับพม่า แล้วขึ้นไปจุดชมวิว "เนินเสาธง" ที่มีธงของทั้งสองประเทศคู่กัน นำท่านเข้าสู่ที่พัก "หมู่บ้านอีต่อง" โฮมสเตย์ ช่วงเย็นนั่งรถโฟล์วิวขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกที่ "เนินช้างศึก" เห็นวิว 360 องศา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถมองเห็น โรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทยและหมู่บ้านอีต่องในมุมสูงกลับมา รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ร้านอาหารที่หมู่บ้านอีต่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"กลางหมู่บ้านอีต่องมีสระน้ำขนาดใหญ่"

 วันสอง   เหมืองสมศักดิ์-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-อช.ทองผาภูมิ   อาหารทัวร์ทริปท่องเที่ยวดอยเสมอดาว จ.น่าน B/L/D
  เช้าๆ กับสายหมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านอีต่อง เดินเล่นชมบรรยายกาศภายในหมู่บ้านใส่บาตรทำบุญ เดินถ่ายรูปสวยๆ เป็นไว้เป็นที่ระลึก รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ เดินทางไปชิมเค้กอร่อยที่ "เหมืองสมศักดิ์" บ้านป้าเกล็นย้อนอดีต "เหมืองปิล๊อก" ย้อนรอยเข้าไปสัมผัส "อุโมงค์เหมืองแร่" จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำให้ฉ่ำใจที่ "น้ำตกจ๊อกกระดิ่น" กลับมา รับประทานอาหารเที่ยง (5) แล้วไปต่อกันที่ "อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ" ถ่ายรูปบ้านต้นไม้หรือ "บ้านทาร์ซาน" ชมวิวทิวทัศนเทือกเขาและมองเห็นเขื่อนวชิราลงกรณ์เยื้องไปด้านซ้ายมือเห็นยอดเขา "เขาช้างเผือก" อันโด่งดังในอดีต ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากแถวราชบุรี
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"บ้านอีต่องอยู่ท่ามกลางหุบเขาจึงมีหมอกปกคลุมทั้งปี"


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"ป้ายอาหารแห่งหมู่บ้านอีต่องแสดงให้เห็นว่าอยู่ใกล้ทะเล"


รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์บ้านอีต่อง
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"ทางขึ้นไปบนเนินวัดหมู่บ้านอีต่อง"


ค่าบริการทัวร์บ้านอีต่อง
 
Join Trip Camping บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,100.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"มองจากบนเนินช้างศึกสามารถเห็นโรงแยกก๊าชของ ปตท. และหมู่บ้านอีต่อง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (นอนโฮมสเตย์)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"จุดชมวิวสวยๆ บนเนินช้างศึก"

ลักษณะทริปบ้านอีต่อง
  เป็นทริปท่องเที่ยวแบบ "สโลว์ไลฟ์" ชมหมู่บ้านกลางหุบเขาติดชายแดนตะวันตก ถ่ายรูปวิวสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ทะเลหมอก และสูดอากาศบริสุทธิ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์บ้านอีต่อง
  - หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- เสื้อกันฝน
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ชุดเล่นน้ำตก
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"แสงสวยๆ งามๆ ยามเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินบนเนินช้างศึก"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวบ้านอีต่อง
  - กลางคืนอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- กลางวันอากาศร้อนควรเตรียมหมวกหรือร่มกันแดด
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิชมบ้านทาร์ซานและมองเห็นเขื่อนเขาแหลมชัดเจน"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา inbox สลิปใบโอนเงิน และข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านอีต่องเหมืองปิล๊อกเนินช้างศึกเหมืองสมศักดิ์ป้าเกล็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 2 วัน 1 คืน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
"บรรยากาศชิลๆ ยามเช้าตรู่ ณ หมู่บ้านอีต่อง"

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ