สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Fax.     ::  02-574-8424
Facebook ::  Bison Sompong 
Page     ::  ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com
** ในบางครั้งอาจติดต่อไม่ได้เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ