ทัวร์ทริปท่องเที่ยวแค้มป์ปิ้งดอยสวนยาหลวง หมู่บ้านสันเจริญ จ.น่าน

ขอนำท่านสู่การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและทะเลหมอก
แค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางทุ่งหญ้าและขุนเขา
โปรแกรมทัวร์ทริปท่องเที่ยวแค้มป์ปิ้งดอยสวนยาหลวงดอยแห่งสวนกาแฟหมู่บ้านสันเจริญท่าวังผา จ.น่าน 2 วัน 1 คืน
“สวนยาหลวง” จากพื้นที่ที่เคย "ปลูกฝิ่น" บนดอยของชาวเขา "เผ่าเมี่ยน (เย้า)" หมู่บ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา จ.น่าน สัมผัสธรรมชาติแห่งอันบริสุทธิ "ดอยสวนยาหลวง" ปัจจุบันกลายเป็นแหล่ง "ปลูกกาแฟ" หรือ "ดอยแห่งสวนกาแฟ" จนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของที่นี่และจังหวัดน่าน "สวนยาหลวง" มีความสูงประมาณ 1400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ครอบคลุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน และ อ.ปง จ.พะเยา

การเดินทางไปทัวร์ทริปท่องเที่ยวแค้มป์ปิ้งดอยสวนยาหลวง หมู่บ้านสันเจริญ จ.น่าน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–น่าน
  23.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.น่าน พักผ่อนในรถ
     
 วันแรก   น่าน-ดอยเสมอดาว-ดอยสวนยาหลวง   อาหารทัวร์เดินป่าไปทัวร์ทริปท่องเที่ยวแค้มป์ปิ้งดอยสวนยาหลวง หมู่บ้านสันเจริญ จ.น่าน  B / L / D
    เช้าตรู่ที่ "ดอยเสมอดาว" จิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ ดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าแสงสีสวยๆ และทะเลหมอก พร้อมเซลฟี่บันทึกความทรงจำ สายๆ กลับลงมา รับประทานอาหารเช้า (1) แล้วไปเที่ยวต่อที่ "ผาชู้" ได้เวลาไป รับประทานอาหารเที่ยง (2) กันที่น่าน แล้วเดินทางต่อไป "หมู่บ้านสันเจริญ" อ.ท่าวังผา แล้วต่อรถกระบะ 4x4 ขึ้นไปแค้มป์กันบน "ดอยสวนยาหลวง" เก็บบรรยากาศระหว่างทางผ่ามกลางไร่กาแฟ เย็นๆ ถ่ายรูปแสงสีสวยๆ ตอนตะวันตกดิน รับประทานอาหารเย็น (3) ค่ำคืนถ่ายดาวและ "นอนท้าลมท้าหนาว" กันบนยอดดอย
 วันสอง   ดอยสวนยาหลวง-น่าน-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าไปทัวร์ทริปท่องเที่ยวแค้มป์ปิ้งดอยสวนยาหลวง หมู่บ้านสันเจริญ จ.น่าน  B / L / D
    ก่อนฟ้าสางจิบกาแฟโอวัลตินคลุกเคล้าบรรยากาศหนาวๆ รอดูพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าแสงสวยๆ และทะเลหมอกเก็บภาพงามๆ ในความทรงจำ สายๆ รับประทานอาหารเช้า (4) อำลา "ดอยสวนยาหลวง" เก็บแค้มป์เดินลงมาที่ "หมู่บ้านสันเจริญ" เดินชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม "ชาวเขาเผ่าเมี่ยน (ย้า)" ได้เวลาเราเดินทางไปน่าน รับประทานอาหารกลางวัน (5) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (6) กันระหว่างทาง
  24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ดอยสวนยาหลวงค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยสวนยาหลวง
 
Join Trip Camping ดอยสวนยาหลวง จ.น่าน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,500.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping ดอยสวนยาหลวง จ.น่าน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยสวนยาหลวง
  เป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเขาตลอดจนการไปสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบนยอดเขา ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา และทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยสวนยาหลวง
  - เสื้อกันฝน
- เต้นท์และถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยสวนยาหลวง
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวัง
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- มีห้องน้ำ
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายรูปสลิปแล้วส่งมาทาง Facebook หรือ Line ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Fax.     :: 02-574-8424
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ