ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว

ขุนเขาตระหง่าน สายลมหนาว พืชและดอกไม้เฉพาะถิ่น ดอยสามพี่น้อง-ดอยปิระมิด-อ่างสลุง-กิ่วลม
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน จ.เชียงใหม่
***กรุณาจองก่อนล่วงหน้าประมาณ 15-30 วัน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน เพราะต้องจองเขตฯ ขึ้นดอยครับ***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

มีเพื่อนๆ เขียนรีวิว ดอยหลวงเชียงดาว ใน pantip เข้าไปติดตามรับชมกันได้ครับ ดอยหลวงเชียงดาว Pantip

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันแรก   เด่นหญ้าขัด-อ่างสลุง-ดอยหลวงเชียงดาว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.แม่มาลัย แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงดาว รับประทานอาหารเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (อิสระ) หลังอาหารนำท่านนั่งรถกระบะ ไปลงทะเบียนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว แล้ว นั่งรถกระบะไปลงยังจุดเดินเท้าที่ หน่วยฯ เด่นหญ้าขัด จากนั้นเดินไต่ระดับกันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องแข่ง เหนื่อยก็พัก ชมนก ชมไม้ ปกติจะออกเดินทางกันประมาณ 10 โมงเช้า รับประทานอาหารกลางวันบริเวณ สามแยกปางวัวกับเด่นหญ้าขัด หรือท่านใดหิวก็แวะพักทานได้เลย หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่จุดหมายปลายทาง อ่างสลุง ประมาณ 3-4 โมงเย็น ระยะทางประมาณ 8.5 กม. ใช้เวลาเดินกันประมาณ 4-5 ชม. แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคน ช่วงเย็นขึ้นชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ยอดดอยหลวงเชียงดาว สัมผัสอากาศเย็นยะเยือกบนยอดดอยหลวงเชียงดาว ที่จะมาพร้อมกับการจากไปของพระอาทิตย์ รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น ค่ำคืนนี้นอนนับดาวที่กราดเกลื่อนเต็มฟากฟ้า หรือท่านใดอยากดื่มเครื่องดื่มคลายความหนาวก็สามารถเตรียมกันไปได้ (ห้ามขอ ซื้อข้างบนยังไม่ให้กันเลย...ว่ากันไป)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันสอง   สันกิ่วลมเหนือ - ใต้    อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว B/L

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ สันกิ่วลมใต้ พร้อมจิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ บนสันกิ่วลมขับไล่ความหนาว เดินเก็บบรรยากาศและพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น มีดอกไม้แปลกๆ ที่กระจายพันธุ์มาจาก "หิมาลัย" โน่น ไม่รู้มาถึงนี่ได้งัย ได้เวลากลับมา รับประทานอาหารเช้า (2) ที่แค้มป์ หลังอาหารเดินทางลงจากดอยหลวงเชียงดาว ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. ถึงจุดจอดรถ รับประทานอาหารกลางวัน (3) แล้วนั่งรถต่อไปยังเขตฯ เพื่อแสดงขยะที่นำกลับลงมา จากนั้นให้ท่านอาบน้ำที่ ด่านตรวจของป่าไม้ เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกัน แวะซื้อของฝากที่เชียงใหม่หรือกาดทุ่งเกวียน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แถว จ.ลำปาง

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

 วันสาม 
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

ค่าบริการทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว
 
Join Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 5,900.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

ลักษณะทริปดอยหลวงเชียงดาว
  เป็นการเดินป่า ชมพืชพันธุ์ดอกไม้เฉพาะถิ่น ทะเลหมอก ขุนเขาสูงตระหง่าน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นจนถึงลบ 0 องศา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว
  - ควรมีประกันส่วนตัวแบบครอบคลุมเป็นของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว
  - ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- ยอดดอยเป็นหินปูนจะมีลักษณะแหลมคมเวลาเดินควรระมัดระวัง
- พืชบนดอยเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำมีเป็นแบบส้วมหลุมมีสแลนปิดมิดชิดและใช้ถุงที่ทางเขตฯ กำหนดไว้
- เราอาจไม่ได้ขึ้นกรณีมีคนจองก่อนล่วงหน้าเต็ม
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตฯ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด (วัน/เดือน/พ.ศ.)
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
"ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ