ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวดอยหลวงตาก

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชื่นชมธรรมชาติป่าเขา จ.ตาก
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

ดอยหลวงตาก ดอยสูงที่อยู่ใกล้ๆ จ.ตาก ส่วนบนยอดดอยแห่งนี้มีทุ่งหญ้าทอดยาวลดหลั่นกันไปสุดสายตา ยามช่วงฝนจนถึงปลายหนาว บนยอดดอยนี้ยังถูกปกคลุมด้วยสายหมอกและสายลมที่พัดหอบหมอกหนา ให้ไหลทอดผ่านยอดดอยทำให้ขุนเขาแห่งนี้อลังการในม่านหมอก เข้าไปดูรีวิวน้องเบนได้ใน Pantip ครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

รายละเอียดการเดินทางไปดอยหลวงตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–ตาก
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ตาก ถึงจุดหมายนอนพักเอาแรงนิดหน่อย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"
 วันแรก   ทุ่งกระเชาะ-ดอยหลวงตาก   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงตาก  L / D
รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) ที่ร้านอาหาร แล้วนั่งรถมาส่งที่จุดเดินเท้า เริ่มเดินทางสู่ยอดเขากัน มารับประทานอาหารเที่ยง (1) ระหว่างทาง จากนั้นเดินลัดเลาะสันเขาขึ้นไปยังยอด ดอยหลวงตาก ถึงจุดตั้งแค้มป์ช่วยกันกางเต้นท์ แล้วเดินเก็บบรรยากาศยามเย็นบนสันดอย เย็นๆ มารับประทานอาหารเย็น (2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

 วันสอง   ดอยหลวงตาก-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงตาก  B
เช้าๆ สัมผัสบรรยากาศสายลมสายหมอกยามเช้าท่ามกลางป่าเขา รับประทานอาหารเช้า (3) แล้วเก็บแค้มป์เดินทางกลับทางเดิม ถึงจุดนัดรถมารับ กลับไปอาบน้ำ อาบท่า รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ที่ร้านอาหาร แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) กันระหว่างทาง
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

ค่าบริการ
 
Join Trip Camping เที่ยวดอยหลวงตาก จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping เที่ยวดอยหลวงตาก จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"
ลักษณะทริปดอยหลวงตาก
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา ชมความอลังการแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ได้ออกกำลังกาย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยหลวงตาก
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต็นท์หรือเปลพร้อมฟรายชีท และถุงนอน (แบกเองหรือจ้างลูกหาบแบกให้) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ถุงกันทาก (มีทากช่วงประมาณ 200 เมตร)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวป่าดอยหลวงตาก
  - ระยะทางเดิน 11 กม.
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูฝนจะมีทากช่วงก่อนแค้มป์ประมาณ 200 เมตร
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยหลวงตาก จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"ดอยหลวงตาก จ.ตาก"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวสนุกสุขใจไปกับเราป่าดอยหลวงตาก