ทัวร์น้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ

ขอนำท่านชมอลังกาลบนเส้นทางแห่งสายน้ำ
เดินป่าแค้มป์ปิ้งพักผ่อนกับวันสบายๆ 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ริมลำธารเกาะแก่ง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวน้ำตกฟองสบู่ตาขนดำ

น้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ
เป็นอีกหนึ่งแห่งเส้นทางสายน้ำแต่กว่าจะได้เล่นน้ำที่ตัวน้ำตกระหว่างทางเดินก็เล่นข้ามลำห้วยไปลำห้วยมาจนเปียกปอนไปตามๆ กัน พอถึงตัวน้ำตกก็ไม่อยากเล่นแล้ว...หนาววววว ไปดูกันครับกับอลังการแห่งสายน้ำและดอกไม้บานในป่า

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางสู่ประจันตคาม ถึงหน่วยฯ หาที่หลับนอนกันสักพัก
   
 วันแรก   น้ำตกตะคร้อ-ฟองสบู่-ตาขนดำ   อาหารทัวร์เดินป่าฟองสบู่-ตาขนดำ  B / L / D
รับประทานอาหารเช้า (1) สายๆ เริ่มเดินเท้าลัดเลาะขึ้นสู่เนินเขาเข้าสู่ผืนป่า เขาใหญ่ ถึง ห้วยใสน้อย  รับประทานอาหารกลางวัน (2) แล้วข้ามแก่งน้ำไปฝั่งตรงข้าม เดินเลาะไปตามลำธารบางช่วงเป็นวังน้ำขนาดใหญ่จนผืนน้ำแลดูเป็นสีเขียวน่าเกรงขามถึง น้ำตกฟองสบู่ชมสายน้ำที่ถาโถมลงสู่เบื้องล่าง ยามกระทบโขดหินสายน้ำแตกกระเซนเป็นฟอง จึงเป็นที่มาของตัวน้ำตกนี้ ถ่ายรูปเล่นน้ำกันหนำใจ แล้วเราไปแค้มป์กันที่ น้ำตกตาขนดำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย กิจกรรม เล่นน้ำ ถ่ายรูป ชมแก่งหินด้านบน และตัวน้ำตกด้านล่าง รับประทานอาหารเย็น (3) ข้างกองไฟ
 วันสอง   ปราจีนฯ - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าฟองสบู่-ตาขนดำ  B / L
ตื่นขึ้นมากับอากาศสบายๆ ท่ามกลางผืนป่าและผืนน้ำ เดินเก็บบรรยากาศธารน้ำตกอันตระกาลตา รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วออกเดินทางกลับกัน แวะรับประทานอาหารกลางวัน (5) กลางป่า แล้วเดินออกมาอีกหน่อยก็ถึงหน่วยฯ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) ระหว่างทาง
21.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่านค่าบริการโปรแกรมทัวร์ฟองสบู่ตาขนดำ
 
Join Trip Camping น้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ จ.ปราจีนบุรี<
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,600.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ จ.ปราจีนบุรี<
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ
  เป็นการเดินป่าชมความอลังกาลแห่งสายน้ำกลางป่าเขาใหญ่
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทัวร์น้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินบางช่วงต้องเดินหรือว่ายน้ำข้ามลำห้วยควรว่ายน้ำเป็น ถ้าน้ำแรงทางทีมงานมีเชือกโยงเพื่อจับเดินข้ามฝั่ง
- เป็นการเดินป่าพื้นราบ ระยะทางประมาณ 6 กม.
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ไม่มีห้องน้ำ
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวน้ำตกฟองสบู่-น้ำตกตาขนดำ จ.ปราจีนบุรี