ทัวร์เหวกระถิน

ชมน้ำตกสูงกลางป่าเขาใหญ่ จ.นครนายก
นอนเปลท่ามกลางธรรมชาติ 2 วัน 1 คืนการเดินทางไปทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าเหวกระถิน
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.นครนายก
21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.นครนายก ประมาณเที่ยงคืนกำลังจะหลับจะตื่นก็ถึงหน่วยฯ ผูกเปลนอนพักเอาแรงกันหน่อย
   
 วันแรก   นครนายก-เหวกระถิน   อาหารทัวร์เดินป่าเหวกระถิน B/L/D
วันใหม่หลังรับประทานอาหารเช้า (1) เราจะนั่งรถไปลง ณ จุดเดินเท้า ถึงลำห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายเราจะบรรจุน้ำไว้ดื่มให้เต็มก่อนที่จะถึงจุดตั้งแค้มป์ เส้นทางเดินวันนี้จะเดินขึ้นเขาตลอด จะเดินกันเหนื่อยสักหน่อยเพราะขึ้นเขาตลอด แต่เหนื่อยเราก็หยุดพักเอาแรงกันสักหน่อย ค่อยๆ เดินกันไปเรื่อยๆ รับประทานอาหารกลางวัน (2) ระหว่างทาง (ข้าวแพ็คใส่กล่องหรือถุง) ถึงน้ำตกเหวกระถิน บริเวณหัวน้ำตก ตั้งแค้มป์ริมน้ำตก เดินเก็บบรรยากาศรอบๆ ตัวน้ำตก สัมผัสสายน้ำที่พุ่งทะยานสู่ก้นหุบเบื่องล่าง ชมลิ้นมังกรสีส้ม และดอกเอื้องต่างๆ รับประทานอาหารเย็น (3) ข้างแค้มป์ไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากอ่อนล้ากับการเดินทางมาทั้งวันหรือใครมีกิจกรรมอะไรยามค่ำคืนก็เตรียมๆ กันมา
 
 วันสอง   เหวกระถิน-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเหวกระถิน B/L
สัมผัสสายหมอกยามเช้าและสายน้ำรอบๆ แค้มป์ที่พัก รับประทานอาหารเช้า (4) อำลาสายน้ำและมวลดอกไม้ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับ รับประทานอาหารกลางวัน (5) ระหว่างทาง ถึงจุดนัดรถมารับข้างลำธาร เล่นน้ำคลายความเหนื่อยล้ามาตลอดการเดินทางไกล อาบน้ำอาบท่า เปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (จ่ายกันเอง) และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์น้ำตกเหวกระถิน


 
ค่าบริการทัวร์น้ำตกเหวกระถิน
 
Join Trip Camping น้ำตกเหวกระถิน จ.นครนายก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,700.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping น้ำตกเหวกระถิน จ.นครนายก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์กองกลาง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกเหวกระถิน
  เป็นการเดินป่าชมน้ำตกสูงใหญ่กลางป่าเขาใหญ่ฝั่งนครนายก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกเหวกระถิน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต้นท์และถุงนอน หรือ เปลพร้อมฟรายชีท (แบกกันเอง)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าน้ำตกเหวกระถิน
  - ระยะทางเดินไกล ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้อาบได้
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Fax.     :: 02-574-8424
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ