ทัวร์ทริปเดินป่าน้ำตกหมันแดง

ขอนำท่านสู่เส้นทางแห่งสายน้ำและดงดอกลิ้นมังกรและละอองหมอก
เดินป่าแค้มป์ปิ้งพักผ่อนกับวันสบายๆ 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางมวลหมอก
เลขที่ใบอนุญาต 11/xxxxx

ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

ฤดูฝนมาเยี่ยมเยือนป่าเขาต่างเขียวขจีสายน้ำเริ่มกลับมามีชีวิตชีวา สายหมอกปกคลุมไปทุกหย่อมหญ้า และเส้นทางแห่งสายน้ำตกของเราในครั้งนี้มุ่งสู่ จ.เพชรบูรณ์ จุดหมายคือ น้ำตกหมันแดง และ ดอกลิ้นมังกร ที่เบ่งบานสีชมพูท้าทายสายน้ำและละอองหมอก

ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"


 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–เพชรบูรณ์
21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางสู่ อช.ภูหินร่องกล้า
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

 วันแรก   น้ำตกหมันแดง   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก 
เช้า อช. รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) และรับอาหารกลางวัน (1) นั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกหมันแดง สัมผัสสายน้ำตกแต่ละชั้นต่างก็มีเอกลักษณ์สวยงามเป็นของตัวเอง บางชั้นมีดง ดอกลิ้นมังกรสีชมพู ขึ้นอยู่ตามโขดหินที่ชูช่อหยอกล้อละอองน้ำสวยงาม แล้วเดินถึงจุดที่รถมารอรับกลับ แล้วนั่งรถกลับมาแค้มป์กันที่ อช. รับประทานอาหารเย็น (2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"
 วันสอง   ลานหินปุ่ม-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก 
เช้าๆ สัมผัสกับอากาศหนาวๆ รับประทานอาหารเช้า (3) แล้วออกไปถ่ายรูป ลานหินปุ่ม ผาชูธง ช่วงมรสุมบนลานหินปุ่มบรรยากาศชุ่มฉ่ำไปด้วยสายหมอก ที่ตลบอบอวนไปทั้งหุบเขา และช่วงเวลานี้ "ดอกเปราะภูสีขาว" เบ่งบานกันเต็มลานภูถ่ายรูปกันเพลิน ได้เวลากลับมารับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ที่ อช. แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)
21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"


ค่าบริการ
 
Join Trip Camping น้ำตกหมันแดง จ.เพชรบูรณ์
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,900.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกหมันแดง จ.เพชรบูรณ์
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่ารถกระบะ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

ลักษณะทริปน้ำตกหมันแดง
  หมันแดงเป็นการเดินป่าลุยน้ำเพื่อชมน้ำตกสวย หินที่มอสเกาะเต็มไปหมด และดอกลิ้นมังกรที่หยอกล้อละอองน้ำ
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกหมันแดง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, เสื้อกันหนาว
- ถุงกันทาก
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกหมันแดง
  - ระยะทางเดินประมาณ 7 กม.
- วันแรกนั่งรถกระบะไปประมาณ 10 กม. / ขากลับประมาณ 40 กม.
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ระหว่างเดินป่าควรมีเป้สะพายเล็กๆ ไว้ใส่อุปกรณ์กล้อง โทรศัพท์ น้ำดื่มระหว่างทาง
- เส้นทางเดินขึ้นลงเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูฝนจะมีทากแต่น้อยมาก
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง-ภูทับเบิก
"น้ำตกหมันแดง"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ