ทัวร์ดอยอินทนนท์-ดอยผ้าห่มปก-ดอยอ่างขาง

หนาวนี้ขอนำท่านสัมผัสหนาวบนดอยสูง 3 ดอย
แค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางสายลมหนาวธรรมชาติและป่าเขา
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ดอยผ้าห่มปกดอยอ่างขาง
"ดอยอินทนนท์-ดอยผ้าห่มปก-ดอยอ่างขาง"

ทริปนี้เราจะเดินทางไปเยือน 3 ดอย 3 ความแตกต่างคือ ดอยอินทนนท์ ดอยสูงที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสหนาวกัน ดอยผ้าห่มปก ดอยสูงอันดับ 2 ของประเทศไทย เดินป่าสั้นๆ สัมผัสป่าโบราณ และมาต่อกันที่ ดอยอ่างขาง สัมผัสอากาศหนาวที่สุดในประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งจนอาจพบแม่คะนิ้งถ่ายรูปแปลงไม้ดอกไม้ประดับอันหลากหลายสายพันธุ์ไม้ หลายสีสันบนยอดดอย

รายละเอียดการเดินทางไปดอยอินทนนท์ดอยผ้าห่มปกดอยอ่างขาง
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
   
 วันแรก   ดอยอินทนนท์-ดอยผ้าห่มปก   อาหารทัวร์เดินป่า
ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยอ่างขาง B/L/D
เช้าตรู่ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน รับประทานอาหารเช้า (1) ต้อนรับแสงแรกแห่งตะวัน แล้วไปต่อที่จุดสูงสุดแห่ง ดอยอินทนนท์ เดินเก็บบรรยากาศยอดดอย แล้วไปต่อกันที่ พระมหาธาตุ - น้ำตกวชิรธาร รับประทานอาหารเที่ยง (2) แถวแม่มาลัย ถึง อช.แม่ฝาง เดินเก็บบรรยากาศบ่อน้ำพุร้อน ได้เวลาเปลี่ยนเป็นรถกระบะขึ้นดอยผ้าห่มปก ถึงสันกิ่วลมตั้งแค้มป์แล้วเดินเก็บบรรยากาศรอบๆ รับประทานอาหารเย็น (3) รอส่งตะวันกับแสงสียามเย็น นั่งตากลม ผิงไฟจากเตา ขับไล่ความหนาวเหน็บ ...
 
 วันสอง   ดอยผ้าห่มปก-ดอยอ่างขาง   อาหารทัวร์เดินป่าดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยอ่างขาง B/L/D
4.00 น. ถูกปลุกกันตั้งแต่หัวรุ่ง เพื่อเดินขึ้นไปบน ยอดดอยผ้าห่มปก กันที่ระดับความสูง 2,260 เมตร สัมผัสสายลมหนาว สายหมอกที่ตลบอบอวลไปทั้งดอย หรือไม่ก็อาจเจอกับทะเลหมอกที่เดือดพล่านอยู่ใต้หุบเขาเบื้องล่าง แล้วลงมาจิบกาแฟ ท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ รับประทานอาหารเช้า (4) เก็บแค้มป์แล้วเตรียมตัวเดินทางลงมาจากยอดดอย รับประทานอาหารเที่ยง (5) ที่ อช. แล้วเดินทางสู่ดอยอ่างขางสัมผัสความหนาวบนยอดดอย เดินทางเข้าสวนเกษตรเมืองหนาว ชื่นชมกับพันธุ์ไม้และดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด หลากสีสรร เย็นนี้เราจะตั้งแค้มป์กันที่จุดการเต้นท์ดอยอ่างขาง รับประทานอาหารเย็น (6) ที่จุดชมวิว กลับแค้มป์แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ดอยอ่างขาง-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยอ่างขาง B/L
ตื่นกันแต่เช้าท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ นั่งรถไปชมพระอาทิตย์ขึ้นบนจุดชมวิวยอดดอยอ่างขาง ระหว่างรอพระอาทิตย์ขึ้นก็นั่งจิบน้ำชา กาแฟ แกล้มซาลาเปา หมั่นโถ ตบด้วยโจ๊กใส่ไข่ที่ร๊อนนนนร้อนนนนน (7) ขับไล่ความหนาวเหน็บได้ดีเชียวแหละ ได้เวลาก็อำลาดอยอ่างขาง รับประทานอาหารเที่ยง(8) ที่เชียงดาว แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่เชียงใหม่ และรับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) ระหว่างทาง
   
วันสี่
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน


ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,100.- บาท

Private Trip Camping ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยอินทนนท์-ดอยผ้าห่มปก-ดอยอ่างขาง
  เป็นการท่องเที่ยวชมพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาว สัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอย ทะเลหมอก แม่คะนิ้ง
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยอินทนนท์-ดอยผ้าห่มปก-ดอยอ่างขาง
  - รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เต้นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไฟฟ้าเปิดปิดเป็นเวลา)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยอินทนนท์-ดอยผ้าห่มปก-ดอยอ่างขาง
  - ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- ห้องน้ำมีทุกดอย
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ