ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวเขาช่องลม

เขื่อนขุนด่านปราการชล
นั่งเรือ-เดินป่า-ชมน้ำตกกลางป่าเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

เขาช่องลม อยู่ในบริเวณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และเขาช่องลม อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 6 มีความสวยงามป่าเขาเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า มีวิวทิวทัศน์ทุ่งหญ้าบนเนินเขากว้างไกลในสองฟากฝั่ง มีลำธารที่ไหลมาจากป่าต้นน้ำ ไหลลงสู่ทะเลสาบเขื่อนขุนด่านปราการชล มีมุมให้ถ่ายรูปหลากหลายทั้งทุ่งหญ้า ป่าเขา น้ำตก ลำธาร โขดหิน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวเขาช่องลม

 วันแรก   เขาช่องลม   อาหารทัวร์เดินป่าเขาช่องลม D
5.45 น. คณะพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ถนนพหลโยธิน จตุจักร โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ นครนายก แวะกินข้าวเช้า (อิสระ) แถวองครักษ์ แล้วไปต่อกันที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล นั่งเรือออกไปกลางทะเลสาบผ่านเกาะแก่งต่างๆ มุ่งสู่ตัวน้ำตก เขาช่องลม หามุมถ่ายรูปกันให้จุใจ ได้เวลาเดินทางกลับ กินข้าวเที่ยง (อิสระ) ระหว่างทาง แล้วไปต่อกันกับ คาเฟ่สวยๆ ก่อนกลับบ้านกัน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

ค่าบริการทัวร์เขาช่องลม
 
Join Trip Camping เขาช่องลม
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 1,500.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping เขาช่องลม
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าเรือ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

ลักษณะทริปเขาช่องลม
  เป็นการนั่งเรือชมวิวขุนเขาที่มีน้ำล้อมรอบ ได้เดินป่าชมน้ำตกงามแห่งป่าเขาใหญ่
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เขาช่องลม
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่ไป-กลับ)
- เป้เล็กๆ ไว้สะพายใส่น้ำดื่ม กล้อง มือถือ ฯลฯ
- หมวก, ร่มกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง ชุดเล่นน้ำ
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาช่องลม
  - หินลื่นเดินด้วยความระมัดระวัง
- สวมชูชีพขณะนั่งเรือ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้งอาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
"เขาช่องลม"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ