ทัวร์น้ำตกคลองโป่ง

ขอนำท่านสู่เส้นทางแห่งรอยต่อกำแพง-ตาก
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์นอนเปลท่ามกลางละอองน้ำ
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกคลองโป่ง จ.กำแพงเพชร
"น้ำตกคลองโป่ง จ.กำแพงเพชร"

รายละเอียดการเดินทางไปน้ำตกคลองโป่ง
น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกใหญ่กลางป่าวังเจ้าเราจะไปนอนซับสำเนียงเสียงสายน้ำและละอองน้ำ ที่ตัวน้ำตก ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5 ชม. ระหว่างทางเดินป่ามีดอกไม้ป่านานาชนิด...ไปดูกันครับ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – กำแพงเพชร
21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมเราก็ออกเดินทางสู่ อช.คลองวังเจ้า ถึง อช.กางเต้นท์นอนเก็บเรี่ยวเก็บแรงไว้วันรุ่งขึ้น
 วันแรก   อช.วังเจ้า-น้ำตกคลองโป่ง   อาหารทัวร์เดินป่าคลองโป่ง D
เช้าๆ ฝนอาจพร่างพรม ซดกาแฟโอวัลตินร้อนๆ ขับไล่ความงัวเงียเนื่องจากนอนไม่ค่อยหลับเพราะต่างถิ่นว่ากันไป รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) ที่ทำการ แล้วนั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้าก่อนถึงหมู่บ้านโละโคะ รับประทานอาหารกลางวัน เริ่มเดินเท้าเข้าไปสู่ตัวน้ำตกข้ามลำห้วยไปข้ามลำห้วยมาก็ถึง โป่งแก๊ส โป่งน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมากลางลำห้วยพักกันสักครู่ จากนั้นเดินขึ้นเนินก็ถึง น้ำตกคลองโป่ง หาที่เหมาะๆ ช่วยกันกางเต้นท์ผูกเปลตั้งแค้มป์ข้างๆ น้ำตกกันเชียว รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัยใครมีกิจกรรมอะไรก็เตรียมๆ กันมา
 วันสอง   น้ำตกคลองโป่ง-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าคลองโป่ง B
ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นๆ ท่ามกลางมรสุมฤดูและละอองน้ำ เดินเก็บบรรยากาศตัวน้ำตกโดยเฉพาะ กล้วยไม้ลิ้นมังกร ที่เกาะหินบนตัวน้ำตกต่างแลบลิ้นกันสลอน รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเตรียมตัวเดินทางออกมาทางเดิมถึงจุดรถมารับ รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วขึ้นรถต่อไปยัง อช. อาบน้ำอาบท่าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกคลองโป่ง
 
Join Trip Camping น้ำตกคลองโป่ง จ.กำแพงเพชร
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping น้ำตกคลองโป่ง จ.กำแพงเพชร
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกคลองโป่ง
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา ชมน้ำตกสูงกลางป่ากำแพงเพชร
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกคลองโป่ง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต้นท์และถุงนอน หรือ เปลพร้อมฟรายชีท (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าน้ำตกคลองโป่ง
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่มีทาก
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ