ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริป น้ำตกโขะทะ-น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกสวยและอลังการแห่งป่าอุ้มผาง
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติสายธารและน้ำตก
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกโขะทะ-น้ำตกปะหละทะ อุ้มผาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกโขะทะ-น้ำตกปะละทะ"

ทริปสบายๆ ลอยคอเล่นน้ำช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวแถวป่าอุ้มผาง "น้ำตกปะหละทะ" หนึ่งคืน แล้วไปแค้มป์กันที่ "น้ำตกโขะทะ" กันอีกสักคืน
การเดินทางไปน้ำตกโขะทะ-น้ำตกปะละทะ อุ้มผาง ตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อุ้มผาง
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันแรก   อุ้มผาง-น้ำตกโขะทะ   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกโขะทะ-น้ำตกปะละทะ D
เช้า อุ้มผาง กินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) แล้วขึ้นรถกระบะไปส่งในหมู่บ้านแล้วเดินไปที่ "น้ำตกโขะทะ" หาจุดกางเต้นท์ริมน้ำลำธารสวยๆ นอนฟังสายน้ำดื่มด่ำบรรยากาศแห่งป่าเขา กินข้าวเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางธรรมชาติ
 
 วันสอง    โขะทะ-ปะหละทะ   อาหารทัวร์เดินป่าโขะทะ-ปะละทะ B/L/D
เช้าเคล้าสายน้ำสายหมอก เก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ สายๆ เก็บแค้มป์แล้วไปกันต่อที่ "น้ำตกปะหละทะ" เล่นน้ำดื่มด่ำกับธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น (2+3+4)
 วันสาม   ปะหละทะ – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าโขะทะปะละทะ B
สายๆ อำลา "น้ำตกโขะทะ-น้ำตกปะหละทะ" เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเช้า (5) แวะกินข้าวเที่ยงและเย็น (อิสระ)
   
 วันสี่   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่านค่าบริการโปรแกรมทัวร์โขะทะ-ปะหละทะ
 
Join Trip Camping โขะทะ-ปะละทะ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,500.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping โขะทะ-ปะละทะ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปโขะทะ-ปะหละทะ
  เป็นการเดินป่าชมธรรมชาติป่าเขา น้ำตก สายธาร สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์แห่งป่าตะวันตก และได้ออกกำลังกาย
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าโขะทะ-ปะหละทะ
  - ควรมีประกันส่วนตัวแบบครอบคลุมเป็นของตัวเอง
- ชุดเล่นน้ำ
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- เต้นท์ หรือเปลพร้อมฟลายชีท ถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป

* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวโขะทะ-ปะหละทะ
  - ค่ำคืนอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยว
- พืชพันธุ์ไม้บนเขาควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
INBOX :: m.me/tourbison2bi
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw

   
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ