ทัวร์เดินป่าทริปเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ป่าใต้
สัมผัสผืนป่าถิ่นนครศรี

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

การเดินทางไปเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
 
 วันแรก   เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช D
เช้า นครศรีธรรมราช รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) แล้วนั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า เดินขึ้นเนินเขาทางชัน ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชม. กับระยะทาง 3-4 กม. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางเดิน ถึงจุดตั้งแค้มป์บน เขาเหมน ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินบนยอดเขาเหมน รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางป่าเขาแห่งเมืองคอน
 
 วันสอง   เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช B
เช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์แห่งป่าเขา ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สันเขา ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันเต็มที่ รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ อำลา เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช เก็บแค้มป์เดินลงทางเดิม รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 วันสาม   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาเหมน
 
Join Trip Camping เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 8-9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง >> 8-9 ท่าน
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยว  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
  เป็นการเดินป่าออกกำลังกาย ได้สูดอากาศกลิ่นไอธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ชมทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขา ทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าเขาเหมน
  - ควรมีประกันส่วนตัวเป็นของตนเองและครอบคลุม
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาเหมน
  - พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- เดินประมาณ 5-6 ชม. ระยะทาง 3-4 กม.
- ไม่มีทาก
- บนยอดเขาไม่มีแหล่งน้ำ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่มีลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัว
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- หินน้ำตกบางจุดลื่นควรระวังอันตราย
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

 
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ