ทัวร์เดินป่าทริปเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ป่าใต้
สัมผัสผืนป่าถิ่นนครศรี

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

เขาเหมน ตำนาน เขาพระสุเมรุ ที่อยู่พระศิวะ แห่งพราหมณ์-ฮินดู เขาเหมน สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สูงประมาณ 1,315 อากาศหนาวเย็น ลมแรง เมฆปกคลุมเกือบทั้งปี วิว 360 กับป่าโบราณในม่านเมฆ เขาเหมนอยู่ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

การเดินทางไปเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

 วันแรก   เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช D
เช้า นครศรีธรรมราช รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) แถว สถานีรถไฟคลองจัง ถึง หน่วยฯ น้ำตกคลองจัง เปลี่ยนเป็นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า จากนั้นเดินขึ้นเนินเขาทางชัน ใช้เวลาเดินประมาณ 4-5 ชม. กับระยะทาง 4 กม. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางเดิน ถึงจุดตั้งแค้มป์บน เขาเหมน เย็นเดินขึ้นไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินบนยอดเขาเหมน ได้เวลากลับมารับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางป่าเขาแห่งเมืองคอน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

 วันสอง   เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช B
เช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นกลับกลิ่นแห่งป่าเขา 6.00 น. ตื่นขึ้นไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สันเขาเหมน ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันเต็มที่ ได้เวลากลับลงมารับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์อำลา เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช ลงมาขึ้นรถกระบะกลับไปหน่วยฯ อาบน้ำอาบท่า ออกไปกินข้าวเที่ยงกันที่ตลาด (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

 วันสาม   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาเหมน
 
Join Trip Camping เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,600.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 18 ท่าน

Private Trip Camping เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

ลักษณะทริปเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
  เป็นการเดินป่าออกกำลังกายได้สูดอากาศกลิ่นไอธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขา ทะเลหมอก ชมป่าโบราณ
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าเขาเหมน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาเหมน
  - พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- เดินประมาณ 3-5 ชม. ระยะทางประมาณ 4 กม.
- ไม่มีทาก
- บนยอดเขาไม่มีแหล่งน้ำ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่มีลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัว
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"

การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช
"เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช"