ทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาเจ็ดยอด พัทลุง-ตรัง

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชื่นชมทิวทัศน์เทือกเขาภูบรรทัดจากพัทลุงสู่ตรัง
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

เขาเจ็ดยอด อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เขาเจ็ดยอดสามารถเดินขึ้นได้ทั้งฝั่งจังหวัดตรัง และฝั่งจังหวัดพัทลุง ที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น สมเสร็จ และมีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ของภาคใต้ ตลอดจนแหล่งน้ำลำธารน้ำตกหลายสายที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชนพื้นราบ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

การเดินทางไปเขาเจ็ดยอด พัทลุง ตรัง
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.พัทลุง
19.00 น.พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ พัทลุง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

 วันแรก   พัทลุง-เขาเจ็ดยอด   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเจ็ดยอด L/D
หัวรุ่งถึงเมืองลุง แวะซื้อเสบียงเพิ่มเติมที่ตลาด กินข้าวเช้า (จ่ายกันเอง) รถตู้ไปส่งเรายังบ้านคนนำ นั่งรถกระบะไปยังจุดเดินเท้า เริ่มเดินกันเลย ขึ้นเนินลัดเลาะลำธารขึ้นไปยังต้นน้ำ แวะกินข้าวเที่ยง (1) จากนั้นก็ปีนๆ ป่ายๆ กันไปตลอดทาง แล้วมาตั้งแค้มป์กันริมลำธารน้ำใสๆ กินข้าวเย็น (2) แล้วพักผ่อนนอนฟังเสียงน้ำกันตลอดคืน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

 วันสอง   เขาเจ็ดยอด   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเจ็ดยอด B/L/D
เช้าๆ กับหมอกที่อบอวลกลางป่ากลางเขาที่มีลำธารไหลผ่าน พอที่จะเติมเต็มพลังกายพลังใจให้สดชื่น กินข้าวเช้า (3) จากนั้นเริ่มเดินกันต่อ วันนี้ต้องปีนป่ายน้ำตกกันสักหน่อย กินข้าวเที่ยง (4) ท่ามกลางป่าเขา ตลอดเส้นทางเดิน ป่าไม้ต่างถูกปกคลุมด้วยมอส เฟิร์น แล้วตัดขึ้นสู่ ยอดเขาเจ็ดยอด มาตั้งแค้มป์หาที่หลบลมหน่อยเพราะกลางคืนนี่หนาวลมขนลุกขนชันกันเชียว แล้วขึ้นไปชมอาทิตย์ตกดินบนยอดสูงสุด บันทึกแสงสีสวยๆ ไว้ในความทรงจำ กินข้าวเย็น (5) แล้วก็พักผ่อนกันต่อไป
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

 วันสาม   เขาเจ็ดยอด-ตรัง   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเจ็ดยอด B/L
ตื่นแต่เช้าขึ้นไปชมทะเลหมอกและอาทิตย์ขึ้น.. ถ้าโชคช่วยเราจะเห็นยอดเขาที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลหมอกถึง 7 ยอดด้วยกันเชียว กินข้าวเช้า (6) พอสายๆ เราก็เก็บแค้มป์แล้วเดินลงเขาข้ามมาฝั่งเมืองตรัง เดินลงรวดเดียวมาโผล่ตัว น้ำตกหนานสะตอ ก็ถึงจุดนัดให้รถตู้มารับเรา...กินข้าวเที่ยง (7) อาบน้ำอาบท่าที่ตัวน้ำตก เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็นระหว่างทาง (จ่ายกันเอง)
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

 วันสี่
3.00 น .เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาเจ็ดยอด
 
Join Trip Camping เขาเจ็ดยอด จ.พัทลุง
ผู้ใหญ่ >> 5,600.- บาท

Private Trip Camping เขาเจ็ดยอด จ.พัทลุง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบ (แบกเฉพาะเสบียง, ไม่มีลูกหาบส่วนตัว, สัมภาระส่วนตัวแบกกันเอง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

ลักษณะทริปเขาเจ็ดยอด
  เป็นการเดินป่าภูบรรทัดเพื่อสัมผัสผืนป่าเขียวสดไปด้วยมอส ก้อนหินจับตัวด้วยตะไคร่น้ำจนไม่กล้าเหยียบย่ำผ่านไป ฝอยลมห่มป่า ลำธารใสจนเห็นฝูงปลาที่กำลังว่ายกันอยู่ในน้ำ บนยอดเขาหนาวเย็นตลอดปีแม้เป็นช่วงฤดูแล้ง อาจเห็นสมเสร็จสัตว์ป่าหายาก
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาเจ็ดยอด
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน หรือเปล (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก และยาฉีดพ่น (น้ำมันมวย, ยาหม่อง, ยากันยุง)
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาเจ็ดยอด
  - ระยะทางเดินแต่ละวันประมาณ 6 กิโล ใช้เวลาเดินประมาณ 6 ชั่วโมง
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางใต้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- บนยอดเขาไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- หินน้ำตกบางจุดลื่นควรระวังอันตราย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง 3 วัน 2 คืน
"เขาเจ็ดยอด เทือกเขาบรรทัด พัทลุง ตรัง"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ