ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี

ชื่นชมความงามแห่งเทือกเขาและทะเลหมอก จ.กาญจนบุรี
นอนเปล 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางทะเลภูเขา
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี


"เขากำแพง" เป็นเส้นทางเดินป่าของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระดับความสูง 1260

รายละเอียดการเดินทางไปเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี จุดหมายของเราอยู่ที่ "อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์"
 วันแรก   เขากำแพง   อาหารทัวร์เดินป่าเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี D
เริ่มเดินจากอุทยานฯ ไต่ระดับความสูง "เขากำแพง" ไปเรื่อยๆ ผ่าน "เขาโบราณ" สู่ "เนินสาวก้าว" ไปตั้งแค้มป์กันบริเวณจุดชมวิว ระยะทางประมาณ 7 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชม. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสอง   อำลาเขากำแพงกาญจนบุรี"   อาหารทัวร์เดินป่าเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี B
ปลุกตะวันเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นความทรงจำ สายๆ เดินทางกลับ "น้ำตกเขาโบราณ" ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชม.
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 7 ท่าน


ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
 
Join Trip Camping เขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
ผู้ใหญ่ >> 3,300.- บาท

Private Trip Camping เขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและน้ำใช้บนดอย)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขาทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน(แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขากำแพง เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
  - รถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้าประมาณ 2 กม.
- บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ทางเดินขึ้นเขายาวไกล ควรออกกำลังกายก่อนออกทริป
- บนยอดเขาไม่มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้งอาจติดต่อไม่ได้เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ