ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน

เส้นทางแห่งสายน้ำกับลีลาน้ำตกสวยงามของเทือกเขาบรรทัด จ.พัทลุง
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน พัทลุง 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

รายละเอียดการเดินทางไปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กรุงเทพฯ–จ.พัทลุง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.พัทลุง และก็เหมือนเดิมหลับๆ ตื่นๆ ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวก็ถึง...ว่ากันไป

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"
วันแรก หนานแพรกขัน   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน D
เช้าตรู่พัทลุง กินข้าวเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) และนั่งรถต่อไปยังจุดเดินเท้า จัดของลงเป้แล้วเริ่มเดินลัดเลาะลำธารขึ้นสู่เนินเขา แวะเล่นน้ำกันไปตลอดทาง วันนี้เรามาตั้งแค้มป์กันที่ "น้ำตกหนานแพรกขัน" ริมลำธารน้ำใสๆ วิวสวยๆ บนเส้นทางน้ำตกหนานสูง พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

วันสอง น้ำตกหนานสูง   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน B/L/D
ตื่นขึ้นมากับอากาศหนาวๆ ท่ามกลางป่าเขาถ่ายรูปน้ำตกสวยๆ จากนั้นเก็บแค้มป์เดินขึ้นสู่ "น้ำตกหนานสูง" วันนี้เราจะแค้มป์กันที่นี่ริมลำธารเล่นน้ำกันให้ฉ่ำปอดกับน้ำตกสวยๆ เย็นๆ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

วันสาม น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน   อาหารทัวร์เดินป่าเขาล้อน B/L
สายๆ อำลา "น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน" เดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเย็นระหว่างทาง (จ่ายกันเอง)

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

วันสี่ กรุงเทพฯ   
02.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

รายชื่อลูกค้าที่จองโปรแกรมทัวร์น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขันทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

ค่าบริการทัวรน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน
 
Join Trip Camping น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 5,000.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"เขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน
  เป็นการเดินป่าเล่นน้ำตกชมพืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอนหรือเต้นท์ (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- ถุงกันทาก (มีไม่เยอะ)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน
  - พืชบนเขาเป็นพืชเฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- มีทากแต่ไม่เยอะ
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่มีลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัว
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- หินน้ำตกบางจุดลื่นควรระวังอันตราย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาล้อน - น้ำตกหนานสูง พัทลุง 4 วัน 3 คืน
"น้ำตกหนานสูง-น้ำตกหนานแพรกขัน"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ