ทัวร์เดินป่ายอดหกพู นครศรีธรรมราช อช.เขานัน

สัมผัสผืนป่าโบราณบนยอดเขาสูงแห่งเขานัน
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน จ.นครศรีธรรมราช
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวยอดหกพู เขานัน นครศรีธรรมราชยอดหกพู หรือ เขานันใหญ่ สูง 1410 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อ.ท่าศาลา และ กิ่งอ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช สามารถชมวิว 360 องศา

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวยอดหกพู

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.นครศรีธรรมราช
20.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ นครศรีธรรมราช พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันแรก   เขาเต่า   อาหารทัวร์เดินป่ายอดหกพู B/L/D
ขึ้นทางกรุงชิง วันนี้ไปแค้มป์กันที่บริเวณ เขาเต่า ก่อนที่จะขึ้น ยอดหกพู พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ยอดหกพู   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว B/L/D
วันนี้เดินตัวเปล่าขึ้นไป ยอดหกพู แล้วกลับลงมาพักที่แค้มป์เดิม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ยอดหกพู - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว B/L
อำลา ยอดหกพู เดินกลับทางเดิม
   
 วันสี่
3.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

ค่าบริการทัวร์เดินป่ายอดหกพู
 
Join Trip Camping ยอดหกพู นครศรีธรรมราช
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping ยอดหกพู นครศรีธรรมราช
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปยอดหกพู
  เป็นการเดินป่าดิบภาคใต้ชมธรรมชาติพันธุ์พืชและดอกไม้ป่านานาชนิด ทะเลหมอก สายหมอก สัมผัสอากาศหนาวๆ ป่าใต้
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ยอดหกพู
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ถุงกันทาก
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวยอดหกพู
  - ไม่มีลูกหาบส่วนตัว
- ยอดหกพูมีทาก
- ใช้เวลาเดินประมาณ 4-5 ชม.
- พืชพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์


ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ