ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวเขาหลวงประจวบ

ชื่นชมความงามแห่งป่าและทะเลหมอก จ.ประจวบ
2 วัน 1 คืน
*** ไม่มีลูกหาบ สัมภาระแบกกันเองและเสบียงบางส่วน ***
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาหลวงประจวบ จ.ประจวบฯ 2 วัน 1 คืน
"เขาหลวงประจวบ จ.ประจวบฯ"

รายละเอียดการเดินทางไปเขาหลวงประจวบ
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ห้วยยาง
22.00 น. คณะพร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.ประจวบฯ จุดหมายของเราอยู่ที่ "อช.ห้วยยาง" ถึงหาที่หลับนอน
 วันแรก   ห้วยยาง-เขาหลวงประจวบ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงประจวบ  D
รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินขึ้นๆ ลงๆ รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง จากนั้นเดินไต่ระดับขึ้นไปยังจุดตั้งแค้มป์ เย็นๆ ขึ้นไปเก็บบรรยากาศและแสงสุดท้ายบน เขาหลวงประจวบ แล้วลงมา รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสอง   กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงประจวบ B/L
ขึ้นไปปลุกตะวัน เก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นความทรงจำ รับประทานอาหารเช้า (2) อำลา เขาหลวงประจวบ แล้วเดินทางกลับกัน รับประทานอาหารเที่ยง (3) ระหว่างทาง ถึง อช. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) ระหว่างทาง
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน


ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาหลวงประจวบ
 
Join Trip Camping เขาหลวงประจวบ จ.ประจวบฯ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,600.- บาท

Private Trip Camping เขาหลวงประจวบ จ.ประจวบฯ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาหลวงประจวบ
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติ รวมทั้งทะเลหมอก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาหลวงประจวบ
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ถุงกันทาก
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาหลวงประจวบ
  - ทางเดินขึ้น 7-8 กิโล ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชม.ในการเดิน
- ทางเดินขึ้นเขายาวไกล ควรออกกำลังกายก่อนออกทริป
- เสบียงกองกลางเฉลี่ยกันแบก
- บนยอดเขาไม่มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้งอาจติดต่อไม่ได้เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ