ทัวร์เขาสก-แพไกรสร-วิวพอยท์-ส่องสัตว์ เขื่อนรัชชประภา

ขอนำท่านสู่การเดินป่านั่งเรือชมสายน้ำเกาะแก่งและเพิงผา
พักผ่อนกับวันสบายๆ 2 วัน 1 คืน นอนแพท่ามกลางธรรมชาติ
"กุ้ยหลินเมืองไทย" จ.สุราษฎ์ธานี
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขาสามเกลอ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"

เขาสก...ครั้งหนึ่งเป็นแค่ลำห้วย 2 - 3 สาย... บัดนี้ถูกปกคลุมด้วยเวิ้งน้ำสุดลูกหู...ลูกตา...และซ่อนเรื่องราวเล่าขานถึงความสูญเสียในอดีต... แต่สิ่งทดแทนที่ธรรมชาติมอบให้คือ ความงดงามแห่งผืนป่าและผืนน้ำ จนได้รับสมญานามว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" ข้อมูลต่างๆ หาได้ใน เขาสก pantip


โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
การเดินทางไปเขาสก

วันเดินทาง วันสอง กรุงเทพฯ-เขื่อนรัชชประภา
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางสู่ เขาสก จ.สุราษฎ์ หลับๆ ตื่นๆ กันไปตลอดทาง ใครหลับก่อนก็ได้เปรียบเก็บเรี่ยวแรงไว้เที่ยวต่อไป

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"

วันแรก เขาสก-แพไกรสร-วิวพอยท์-ส่องสัตว์
เช้าที่ "บ้านตาขุน" รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วไปต่อกันที่ริมสัน "เขื่อนรัชชประภาหรือเขาสกหรือเชี่ยวหลาน" ตำนานชีวิต เดินเก็บบรรยากาศวิวสวยๆ ที่ริมเขื่อน สายๆ ได้เวลานั่งเรือหางยาวกันต่อ ชมบรรยากาศกลางผืนน้ำแห่งเขาสก ผ่านเกาะแก่งต่างๆ อันงดงาม เรือมาแวะให้เราชม "หินเขาสามเกลอ" ถ่ายรูปกันสักพัก แล้วมุ่งสู่แพ "ไกรสร" นำสัมภาระเข้าที่พัก "เรือนแพลอยน้ำ" รับประทานอาหารเที่ยง (1) จากนั้นเราจะนั่งเรือไปส่งเรายังจุดเดินเท้าเพื่อเดินขึ้นไปยัง "จุดวิวพอยท์" ชื่นชมสายหมอกที่ไหลลอยอ้อยอิ่งเหนือเรือนยอดไม้และหมู่เกาะต่างๆ เก็บบรรยากาศจนฉ่ำใจแล้วเรากลับมาที่พัก ใครจะเล่นน้ำ หรือนอนในห้องชมผืนน้ำก็โรแม๊นสุดๆ ก่อนมืด เราก็มากิน รับประทานอาหารเย็น (2) ร่วมกันบนแพ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
วันสอง เขื่อนรัชชประภา-กรุงเทพฯ
รุ่งอรุณวันใหม่สดชื่นกับสายหมอกที่อ้อยอิ่งผืนน้ำเหมือนกับวันเวลามันหยุดเดินก็ไม่ปาน เช้านี้เราจะออกไป "ส่องสัตว์" ที่ลงมาหากินตามริมเกาะแก่งต่างๆ ไปลุ้นกันว่าจะเจอตัวอะไรบ้าง ได้เวลาแล้วกลับที่พัก รับประทานอาหาร (3) ใครจะลอยคอเล่นน้ำ พายเรือ ดื่มด่ำให้เต็มที่กับอากาศบริสุทธิ์แห่งผืนป่าทางใต้ก็ตามอัธยาศัย
9.00 น. อำลาแพลอยน้ำแห่งเขาสก แล้วนั่งเรือกลับมาสันเขื่อน แล้วมาแวะกินข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) กันที่ตลาด แวะซื้อของฝากแถวประจวบ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาสก จ.สุราษฏ์ธานี
 
Join Trip Camping เขาสก-เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎ์ธานี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,200.- บาท

Private Trip Camping เขาสก-เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎ์ธานี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน เรือนแพลอยน้ำอิงแอบธรรมชาติ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่าเรือรับส่งไป-กลับ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
ลักษณะทริปเขาสก-เขื่อนรัชชประภา
  เป็นการนั่งเรือชมเกาะแก่งผืนน้ำและเดินป่าขึ้นเขาชมวิวมุมกว้างแห่งเขาสก-เขื่อนรัชชประภา
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าเขาสก-เขื่อนรัชชประภา
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินบนแพ)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนแพไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- สบู่ ยาสีฟัน แปรง ผ้าเช็ดตัว
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาสก-เขื่อนรัชชประภา
  - ใส่เสื้อชูชีพทั้งในขณะนั่งเรือและเล่นน้ำ
- บนยอดเขาที่ไปจุดชมวิวหินแหลมคมควรสวมรองเท้าผ้าใบหนาและควรสวมถุงมือ
- ห้องน้ำเป็นแบบห้องน้ำรวมบนบก
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ


โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฏร์ธานี 2 วัน 1 คืน
"เขาสก วิวพ๊อยท์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี"
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม