ทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาวังหีบ
"เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์ "

ขอนำท่านสู่การเดินป่าดิบชื่นชมวิวทิวทัศน์แห่งเทือกเขาบรรทัด
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาภาคใต้
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์
"เขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์"


"เขาวังหีบ" เราจะไปลุยป่าใต้สัมผัสป่าดิบชื้นภาคใต้ที่ป่าไม้เขียวสด ชุ่มชื่นไปทั้งป่ามี ดอกไม้ป่าหลากหลายชนิด มอส เฟิร์น หม้อข้าวหม้อแกงลิง กล้วยไม้ป่านานาชนิด สนุกสนานกับบรรยากาศการเดินป่า แค้มป์ปิ้งริมน้ำตก กลางป่าดงดิบ เส้นทางเดินป่าที่ธรรมชาติมอบความอุดมสมบูรณ์ให้พวกเราได้ผจญภัยกันไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ วิวทิวทัศน์ ทะเลหมอก น้ำตก นับว่าคุ้มค่ากับการมาเดินป่าที่นี่ เขาวังหีบตั้งอยู่ที่ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
การเดินทางไปเขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.นครศรีฯ
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ นครศรีธรรมราช
   
 วันแรก   ทุ่งหญ้าลานสวรรค์   อาหารทัวร์เดินป่าเขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า D
เช้านครศรีธรรมราช กินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) แวะลงทะเบียนที่ "น้ำตกคลองจัง" นั่งรถกระบะประมาณ 4 กม.ไปยัง "บ้านวังหีบ" จุดเริ่มเดินเท้า จากนั้นเดินบนทางชันแต่ไม่ชันเท่าเขาเหมน ระยะทางประมาณ 8 กม. ถึง "ทุ่งหญ้าลานสวรรค์" หรือ "ลานหญ้าบุปผาสวรรค์" ก็แล้วแต่จะเรียกกัน วันนี้แค้มป์กันที่นี่หนึ่งคืน เย็นเดินเก็บบรรยากาศทุ่งหญ้าหน้าผากับมุม 360 อาหารเย็น (1) พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ยอดเขาวังหีบ-น้ำตกหนานซอม   อาหารทัวร์เดินป่าเขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า B / L / D
เช้าเก็บตะวันและทะเลหมอก วันนี้เดินไป "น้ำตกหนานปลิว" ไปแค้มป์กันที่ "น้ำตกหนานตากผ้า"
 วันสาม   น้ำตกหนานตากผ้า-เขาวังหีบ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า B / L
สายๆ เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเย็นจ่ายกันเอง
   
 วันสี่   กรุงเทพฯ  
3.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์
"เขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์"


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน


ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า
 
Join Trip Camping เขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,900.- บาท

Private Trip Camping เขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์
"เขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์ส่วนกลาง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า
  เป็นการเดินป่าเพื่อสัมผัสผืนป่าดิบชื้นภาคใต้ของประเทศไทยที่เขียวสดไปด้วยมอส ทั้งก้อนหินและต้นไม้ ฝอยลมห่มป่า ลำธารใส และน้ำตกใหญ่กลางป่า
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีท หรือเต้นท์และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก และยาฉีดพ่น
- เสื้อกันฝน
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าเขาวังหีบ-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า
  - บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางใต้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่มีลูกหาบส่วนตัว
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- มีทาก
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าทริปเขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์
"เขาวังหีบ-เขาเหมนใน-ทุ่งหญ้าลานสวรรค์-ป่าโบราณ-น้ำตกหนานซอม- น้ำตกหนานปลิว-น้ำตกหนานตากผ้า-เล่นสไลเดอร์"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ