ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวเขาเย็นยอด 1900

ชมธรรมชาติป่าเขาลำธารน้ำใสๆ ต้นไม้และก้อนหินใส่เสื้อ
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
***โปรดจองกันมาแต่เนิ่นๆ เพราะต้องจอง อช.***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"

"เขาเย็นยอด 1900" เส้นทางแห่งการเดินป่าที่นับว่าสวยสดงดงามอีกแห่งหนึ่ง บนทางเดินเราได้ลัดเลาะลำธารที่มีสายน้ำใสจนเห็นผืนทรายใต้น้ำ ตลอดจนมอสที่ขึ้นเกาะต้นไม้ ก้อนหิน ขอนไม้ ทำให้ผืนป่าเขียวสดไปทั้งป่าแลดูสดชื่นจริงๆ เราจะไปดูกัน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวเขาเย็นยอด 1900

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – กำแพงเพชร
20.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ กำแพงเพชรพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
 วันแรก   แค้มป์แรกเขาเย็นยอด 1900   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า  D
เช้า อช. คลองวังเจ้า กินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (จ่ายกันเอง) นั่งรถกระบะไปจุดเดินเท้า เดินลัดเลาะลำธารถ่ายรูปสวยๆ เล่นน้ำกันได้ตลอดทาง กินข้าวเที่ยงกันระหว่างทาง แล้วมาแค้มป์กันริมลำธารสายน้ำสวยๆ ก่อนจะขึ้น "เขาเย็นยอด 1900" กินข้าวเย็น (1) แล้วพักผ่อน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
 วันสอง   เขาเย็นยอด 1900    อาหารทัวร์เดินป่าเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า B / L / D
กินข้าวเช้า (2) แล้วเดินไต่ระดับขึ้นเนิน เดินผ่านป่าสวยๆ แวะกินข้าวเที่ยง (3) ระหว่างทาง เดินกันต่อขึ้นไป เขาเย็นยอด 1900 ตั้งแค้มป์บนยอดเขารับสายลมหนาวเต็มๆ เย็นนี้ถ่ายภาพแสงสียามเย็นบนยอดเขาเย็น 1900 กินข้าวเย็น (4) แล้วพักผ่อน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
 วันสาม   กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า B
กินข้าวเช้า (5) สายๆ เดินลง "เขาเย็นยอด 1900" มากินข้าวเที่ยง (จ่ายกันเอง) ในหมู่บ้าน แล้วมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ อช. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
 วันสี่
2.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
ค่าบริการทัวร์เขาเย็นยอด 1900
 
Join Trip Camping เขาเย็นยอด 1900
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 5,500.- บาท

Private Trip Camping เขาเย็นยอด 1900
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
ลักษณะทริปเขาเย็นยอด 1900
  เป็นการเดินป่าระยะไกลชมธรรมชาติอันบริสุทธิป่าเขาตลอดจนลำธารที่สะอาดสดใส
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์เขาเย็นยอด 1900
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือ, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก (มีน้อย)
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาเย็นยอด 1900
  - ร่างกายต้องแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- ควรเคยเดินป่ามาก่อนและเข้าใจธรรมชาติป่าเขา
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- บางช่วงทางชันและลื่นควรเดินด้วยความระมัดระวัง
- พืชบนดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- มีทากนิดหน่อย
- ห้องน้ำไม่มี
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า
"ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเขาเย็นยอด 1900 อช.คลองวังเจ้า"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ