เดินป่าทริปคลองชมพู

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
ทริปเล่นน้ำชมธรรมชาติลำธารป่าเขา
******
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปคลองชมพู
"คลองชมพู"

ทริปที่พี่วุฒิกับเชไปสำรวจกับชาวบ้าน

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวคลองชมพู

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – คลองชมพู
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.พิษณุโลก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันแรก   คลองชมพู   อาหารทัวร์เดินป่าคลองชมพู D
เช้า อ.เนินมะปราง  รับประทานอาหารเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (อิสระ) หลังอาหารนำท่านนั่ง รถอีแต๊ก ไปส่งยังจุดเดินเท้า จากนั้นเดินลัดเลาะลำธารกันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องแข่ง เหนื่อยก็พัก ชมนก ชมไม้ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง วันนี้เรามาแค้มป์ริมลำธารบริเวณ หินลาด หาทำเลริมน้ำกางเต้นท์เล่นน้ำให้ฉ่ำปอด รับประทานอาหารเย็น (1) ค่ำคืนนี้นอนนับดาวที่กราดเกลื่อนเต็มฟากฟ้า หรือท่านใดอยากดื่มเครื่องดื่มคลายความเหนื่อยล้าก็เตรียมกันมา (ห้ามขอ!!!)
 
 วันสอง   คลองชมพูู    อาหารทัวร์เดินป่าคลองชมพู B/L/D
เช้ากาแฟตบตูดขับไล่ความงัวเงียให้หายส่าง รับประทานอาหารเช้า (2) เก็บแค้มป์ไปกันต่อเดินเลาะเขาไปเรื่อย รับประทานอาหารกลางวัน (3) ระหว่างทาง เดินกันต่อถึง น้ำตกห้วยบง เราจะแค้มป์ริมน้ำตกกันที่นี่อีกคืน หาทำเลกางเต้นท์ดีๆ เผื่อค่ำคืนเดินโซเซตกน้ำป๋อมแป๋ พักผ่อนตามอัธยาศัยใครเล่นน้ำใครตั้งวงก็บอกๆ กันมั่ง รับประทานอาหารเย็น (4) หลังอาหารมาเริ่มกิจกรรมต่อจากเมื่อคืนzzzzz
 
 วันสาม   คลองชมพู - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าคลองชมพู B/L
เช้าโสงโหลงเสงเหลง ช่วยกันเก็บแค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (5) หลังอาหารอำลาคลองชมพู เดินรวดเดียวมาจุดที่รถอีแต๊กมารับ รับประทานอาหารกลางวัน (6) แล้วนั่งรถไปบ้านคนนำอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเป็นชุดนอนกลับกรุงเทพฯ กัน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
   
ค่าบริการทัวร์คลองชมพู
 
Join Trip Camping คลองชมพู จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,400.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping คลองชมพู จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น (รถอีแต๊ก)
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าคนนำทาง (3 คน มาเยอะจัง!!!)
- ค่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ (มาคนเดียว...ดีหน่อย)
- ค่าขยะ (เค้าคิดเป็นรายหัวเลย...อีกแระ!!!)
- ค่าประกัน (มีประกันด้วย)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปคลองชมพู
  เป็นการเดินป่าลัดเลาะลำธารธรรมชาติป่าเขา มีน้ำให้เล่นตลอดการเดินทาง ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์คลองชมพู
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวคลองชมพู
  - วันแรกเดิน 8 กม./วันสอง 6 กม./วันสาม 13 กม.
- นั่งรถอีแต๊ก 10 กม.
- หินลื่นเดินด้วยความระมัดระวัง
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ