ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์ Zipline น้ำตกตาดฟาน ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง

ชมความยิ่งใหญ่เส้นทางแห่งสายน้ำบนที่ราบสูงโบโลเวน สปป.ลาว
บ้านหนองหลวงเมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
(กรณีไม่มี "พาสปอร์ต" ใช้ "ใบผ่านแดน" ได้)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

ที่ราบสูงโบลาเวน (ลาว: ພູພຽງບໍລະເວນ อ่านว่า พูเพียงบ่อหละเว้น) เป็นที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศลาว ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแขวงจำปาศักดิ์ ครอบคลุมบางส่วนของแขวงสาละวัน เซกอง และอัตตะปือ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายและมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง น้ำตกตาดฟาน (Tad Fane Waterfall) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก อยู่ในบริเวณ Dong Hua Sao National Protected Area ที่ราบสูงโบโลเวน (Bolaven Plateau) เมืองปากซอง (Paksong) แขวงจำปาสัก เป็นน้ำตกสูงใหญ่เป็นสายน้ำ 2 สาย ไหลลงมาจากหน้าผาสูงลงสู่หุบเขา ที่นี่มีบริการ ซิปไลน์ Zipline ข้ามน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงสนุกสนานกับความหวาดเสียว น้ำตกตาดเสือ กับ น้ำตกตาดขมึด เป็นน้ำตกยักษ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการทั้งสองตัวที่ไหลมารวมกัน ด่านใหญ่ เป็นลานสนและทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลช่วง มิ.ย-ก.ค. จะมี ดอกเปราะภู ที่บานสะพรั่งบนลานสนที่คละคลุ้งไปด้วยสายหมอก
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9, 18 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

การเดินทางไปด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์
บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

 วันแรก   บ้านหนองหลวง-ด่านใหญ่   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปด่านใหญ่ - ตาดขมึด - ตาดเสือ - ตาดตาเก็ต - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว D

6.00 น. เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถตู้" ต่อไปยัง "บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง" นั่งรถประมาณ 2 ชม. ถึงบ้านหนองหลวงประมาณ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) รถตู้มาส่งยังสุดเดินเท้ามุ่งหน้าสู่ "ด่านใหญ่" เดินประมาณ 2 ชม. คืนนี้เราจะพักตั้งแค้มป์ค้างคืนกันที่นี่ท่ามกลางดงเปราะพูและดอกไม้อื่นๆ ตามฤดูกาลและป่าสนละอองหมอก รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

 วันสอง   ตาดเสือ - ตาดขมึด   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปด่านใหญ่ - ตาดขมึด - ตาดเสือ - ตาดตาเก็ต - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว B/L/D
เช้าท่ามกลางละอองหมอกและทุ่งหญ้าจิบกาแฟโอวัลติน รับประทานอาหารเช้า (2) เวลาประมาณ 9.00 น. ขึ้นเป้เดินทางกันต่อวันนี้เดินลงไปสู่ตัวน้ำตก "ตาดขมึด" และน้ำตก "ตาดเสือ" ถึงกลางทางนำเป้มารวมกันที่จุดศูนย์กลาง แล้วเดินตัวเปล่าลงไปน้ำตก รับประทานอาหารกลางวัน (3) หลังอาหารเดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศชมความยิ่งใหญ่อลังการสองตาดยักษ์แห่ง "ดงหัวสาว" จนได้เวลาเราขึ้นมาเอาเป้แล้วเดินต่อไปยัง "บ้านหนองหลวง" คืนนี้เรานอนโฮมสเตย์สัมผัสบรรยากาศพื้นบ้าน รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

 วันสาม   บ้านหนองหลวง - ตาดฟาน   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปด่านใหญ่ - ตาดขมึด - ตาดเสือ - ตาดตาเก็ต - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว B
เช้าๆ กับอากาศหนาวๆ บน "ที่ราบสูงโบโลเวน" รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ อำลาบ้านหนองหลวงเดินทางกันต่อที่ "ตาดฟาน" ถึงน้ำตกตาดฟาน ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่จุดชมวิว กับกิจกรรม"โหนสลิงซิปไลน์" ท้าทายความสูง 4 เส้น (ค่าซิปไลน์ไม่รวมในโปรแกรม) { "โหนสลิงซิปไลน์" จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ } รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารเดินทางสู่ "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) ถึงด่านทำเรื่องออกด่าน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

 วันสี่   ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดฟาน
 
ผู้ใหญ่ >> 4,900.- บาท
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บ้านหนองหลวง
- ค่าเข้าป่า
- ค่าเข้าป่าสงวนต่อกรุ๊ป
- ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
- ค่าโฮมสเตย์บ้านหนองหลวง
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเข้าน้ำตกตาดฟาน คนละ 40.- บาท
- ค่าเล่นกิจกรรมโหนซิปไลน์ คนละ 1,100.- บาท (4 เส้น)
- ค่าเข้าและออกด่าน ตม.ลาว คนละ 200.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่อารมณ์ลาว!!!
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

ลักษณะทริปด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดฟาน
  เป็นการเดินป่าเพื่อไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแห่ง "ดงหัวสาว" ชมสายน้ำตกยักษ์ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านบน "ที่ราบสูงโบโลเวน" ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดฟาน ด่านใหญ่ ท่ามกลางผืนป่า สปป. ลาว และได้ผจญภัยท้าทายความสูงด้วยการเล่น "ซิปไลน์ Zipline"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดฟาน
 

- ไม่มีพาสปอตสามารถเขียนใบผ่านแดนได้
- พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต้นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้โฮมสเตย์)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดฟาน
  - "โหนสลิงซิปไลน์" จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้
- วันแรก เดินจากบ้านหนองหลวงประมาณ 2 ชม. ถึงแค้มป์
- วันสอง เดินลงเขา เดินประมาณ 2 ชม. ถึงน้ำตก แล้วเดินอีกประมาณ 1 ชม. ถึงบ้านหนองหลวง
- ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- เต้นท์และเปลควรกางให้กันฝนกันน้ำเพราะเป็นช่วงฤดูฝน
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ด่านใหญ่ห้องน้ำไม่มี
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปลาวใต้ที่ราบสูงโบลาเวนโหนสลิงซิปไลน์Ziplineน้ำตกตาดฟานท้าทายความสูงผจญภัย
ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"โบลาเวน-ด่านใหญ่-ตาดขมึด-ตาดเสือ-ตาดฟาน-ซิปไลน์"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ