ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูหัวโล้น ไชยสมบูรณ์ ลาว

ชมธรรมชาติทุ่งหญ้าบนภูเขาหัวโล้นอันตระการตา
ทริปสบายๆ 3 วัน 2 คืน
(ใช้ "พาสปอร์ต" อย่างเดียว)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูหัวโล้น ไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"ภูหัวโล้น ไชยสมบูรณ์"

ภูหัวโล้น บ้านพูหัวช้าง เมืองอานุวง ไชยสมบูรณ์ ประเทศลาว ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาหญ้าหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้มีแต่ทุ่งหญ้าขึ้นปกคลุม ยามฤดูฝนมาเยือนภูเขาที่นี่จะดู เขียวขจี มองได้ไกลสุดสายตา ภูเขาที่เรียงลายสลับซับซ้อนเป็น เลเยอร์ ลดหลั่นดังภาพวาด ทะเลหมอก ก็สุดอลังการไหลโอบล้อมภูหัวโล้นดูแล้วมีมิติเห็นแล้วสบายตาสบายใจ แถววิวเปิดโล่งกับ มุมมอง 360 องศา ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกับมุมมองที่หลากหลาย และเป็นจุดชม อาทิตย์ขึ้นและตก กับแสงสีที่สวยงาม ภูหัวโล้น เดินทางง่ายแต่ นั่งรถนาน นับเป็นทริป สบายๆ ชิลๆ นักท่องเที่ยวมาเยือนกันได้ทุกคน แถมมีลุ้น ทางช้างเผือก กับเทือกเขาแห่งนี้
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9, 18 ท่าน
การเดินทางไปทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูหัวโล้น สปป.ลาว
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ด่านพรมแดน จ.หนองคาย ถึงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า
 วันแรก   ภูหัวโล้น   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูหัวโล้น สปป.ลาว 

6.00 น. เช้าหนองคาย รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านพรมแดนไทย" ตามขั้นตอน แล้วมานั่งรถข้าม "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" มาทำเรื่องเข้าลาวที่ "ด่านพรมแดนลาว" บ้านท่านาแล้ง เสร็จเรื่องข้ามแดนเรามานั่งรถตู้ไปภูหัวโล้น รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ระหว่างทาง นั่งรถประมาณ 5 ชม. ถึงภูหัวโล้น นำสัมภาระเข้าที่พัก เย็นเดินขึ้นภูหัวโล้น เก็บบรรยากาศแสงยามเย็น แล้วลงมา รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันสอง   ภูหัวโล้น   อาหารทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูหัวโล้น สปป.ลาว 
เช้าขึ้นไปเก็บบรรยากาศแสงสียามเช้าและทะเลหมอก ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศกันให้จุใจเพราะบางคนไม่มาอีกแล้ว5555 ลงมารับประทานอาหารเช้า (อิสระ) สายๆ ไปต่อกันที่ "ถ้ำเจ้าอนุวงศ์" ถ้ำประวัติกษัตริย์ลาว แล้วไปต่อกันที่ "วังน้ำเขียว" เก็บบรรยากาศภูเขา สายน้ำ ไอหมอก และกระท่อมริมน้ำ มาแล้วอย่าให้เสียเวลาลงเล่นน้ำให้ฉ่ำอุราพร้อมกับจิบเบยลาวแกล้มบรรยากาศงามๆ รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ช่วงเย็นเราจะขึ้นไปจุดชมวิว "ผาเน่งเย้ หรือ ผานางเย้ " รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ภูหัวโล้น   อาหารทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูหัวโล้น สปป.ลาว 
เช้าๆ กับอากาศหนาวๆ ที่ "ภูหัวโล้น" ใครจะขึ้นภูหัวโล้นอีกรอบก็ไม่ว่ากัน รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) สายๆ อำลาเมืองอนุวงศ์ เดินทางกลับไปด่านหนองคาย แวะรับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ระหว่างทาง ถึงด่านทำเรื่องออกด่าน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 
 วันสี่   ภูหัวโล้น-กรุงเทพฯ
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ภูหัวโล้น
 
ผู้ใหญ่ >> 4,900.- บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไชยสมบูรณ์
- ค่าน้ำมัน
- ค่าโรงแรม 2 คืน
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าอาหารทุกมื้อ
- ค่าเข้าและออกด่านทั้งไทยและลาว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ลักษณะทริปภูหัวโล้น
  เป็นการท่องเที่ยวเพื่อไปสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่อลังการแห่งทุ่งหญ้าบนภูเขาหัวโล้นอันเขียวขจีที่กว้างไกลสุดสายตาที่ "ภูหัวโล้น"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวภูหัวโล้น
 

- พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
- ชุดเดินขึ้นเขา (พร๊อบเก๋ๆ)
- รองเท้าผ้าใบเดินขึ้นเขา (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าแตะ
- ไฟฉาย (เผื่อเดินกลับกลางคืน)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ชุดเล่นน้ำ
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
- ถุงกันทาก (มีน้อย)
- ยาฉีดพ่นกันทาก (ใช้ยากันยุงได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวภูหัวโล้น
  - นั่งรถนาน จากหนองคาย-ไชยสมบูรณ์ ประมาณ 5 ชม.
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ