บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปตาดห้วยปิง บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว

ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกยักษ์บนเส้นทางแห่งสายน้ำป่าดงหัวสาวที่ราบสูงโบโลเวน สปป.ลาว
4 วัน 3 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาประเทศเพื่อนบ้าน
ทริปตามรอยผู้บุกเบิกบ้านหนองหลวง "กัณฑ์ คนแบกเป้"
 
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทริปเดินป่า
 ตาดห้วยปิง บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
"ตาดห้วยปิง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว"
คมชัดลึก / คอลัมน์... ชวนเที่ยว เรื่อง / ภาพ... นพพร วิจิตร์วงษ์

การเดินทางไปตาดห้วยปิง บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง สปป.ลาว
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. ออกเดินทางจาก สถานีขนส่งหมอชิต จากกรุงเทพฯ ไป ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 7 โมงเช้า
 
 วันแรก   บ้านหนองหลวง-ห้วยน้ำพาก   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดห้วยปิง - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว D
เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วไปนั่ง "รถสองแถว" ที่เตรียมให้มารับไปยัง "บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง" ถึงเวลาประมาณ 11 โมง รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วออกเดินเท้ามุ่งหน้าสู่ "ตาดห้วยปิง" โดยเดินตัวเปล่าสัมภาระขนใส่ "รถอีแต๊ก" ไปส่งริมดง คืนนี้เราจะแค้มป์กันที่ริม "ห้วยน้ำพาก" รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ห้วยน้ำพาก - ตาดห้วยปิง   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดห้วยปิง - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว B/L/D
เช้ากาแฟโอวัลติน รับประทานอาหารเช้า (2) ข้ามห้วยน้ำพาก เดินต่อลงไป "ห้วยปิง" ตั้งแค้มป์บริเวณห้วยปิง รับประทานอาหารกลางวัน (3) บ่ายไต่เขาลงไปชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกยักษ์ "ตาดห้วยปิง" ได้เวลากลับมาที่แค้มป์ รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ตาดห้วยปิง - ห้วยน้ำพาก   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดห้วยปิง บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว B/L/D
เช้าๆ กับอากาศหนาวๆ รับประทานอาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินกันต่อ รับประทานอาหารกลางวัน (6) ระหว่างทาง วันนี้เรามาแค้มป์กันแถว "ห้วยน้ำพาก" หรือเลยไปเพื่อพรุ่งนี้จะได้ถึงบ้านหนองหลวงเที่ยงๆ รับประทานอาหารเย็น (7) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสี่   บ้านหนองหลวง-กรุงเทพฯ อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปตาดห้วยปิง
 - บ้านหนองหลวง - เมืองปากซอง - สปป.ลาว B/L
เช้าๆ เดินถ่ายรูปบริเวณแค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (8) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับไปยังหมู่บ้าน "บ้านหนองหลวง" รับประทานอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) เที่ยงเดินทางสู่ "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) ถึงด่านเย็นๆ รับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) แล้วนั่งรถกลับกรุงเทพฯ
 
 วันห้า   กรุงเทพฯ
6.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ตาดห้วยปิง
 
Join Trip Camping ตาดห้วยปิง
ผู้ใหญ่ >> 5,700.- บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถทัวร์ไป-กลับ
- ค่ารถสองแถวไป-กลับ
- ค่ารถอีแต๊ก
- ค่าเข้าป่า
- ค่าเข้าป่าสงวน
- ค่าตำรวจท่องเที่ยวลาว
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเข้าด่าน ตม.ลาว คนละ 100.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.-)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปตาดห้วยปิง
  เป็นการเดินป่าเพื่อไปสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแห่งสายน้ำตกยักษ์และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านตาดห้วยปิง ท่ามกลางผืนป่า สปป. ลาว
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวตาดห้วยปิง
  - พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต้นท์หรือเปลพร้อมฟลายชีทและถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
- ถุงกันทาก (มีช่วงแรก)
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้โฮมสเตย์)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวตาดห้วยปิง
  - ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- แต่ละวันเดินไกล
- เต้นท์และเปลควรกางให้กันฝนกันน้ำเพราะเป็นช่วงฤดูฝน
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันและส่งรายชื่อตำรวจท่องเที่ยวลาว)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ