ทัวร์ทริปเดินป่าท่องเที่ยว
แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ ตาดคู่
อัตตะปือ สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน

ชมความยิ่งใหญ่อลังการแก่งยักษ์บนเส้นทางแห่งสายน้ำ สปป.ลาว
ทริปเดียวเที่ยว 4 ตาดยักษ์ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา
(ใช้ "พาสปอร์ต" อย่างเดียว)
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8 ท่านขึ้นไป
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
การเดินทางไปแซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.อุบลราชธานี
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ถึงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
 วันแรก   แซปองไล แซพะ    อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปแซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ลาว D
7.00 น. เช้าด่านช่องเม็ก รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วเดินทางผ่าน "ด่านไทย-ลาว" ตามขั้นตอน แล้วนั่งรถตู้ต่อผ่านปากเซ ปากซอง รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) กันระหว่างทาง แล้วเปลี่ยนมานั่งรถกระบะไปยังสุดดินดำ จากนั้นเส้นทางอ๊อฟโรดขนานแท้ ช่วงบ่ายเราถึง "แซพะ" อีกหนึ่งอภิมหานทีตาดยักษ์ถ่ายรูปชมตาดยักษ์ให้หนำใจ แล้วนั่งรถต่อไปอีกจนถึง "แซปองไล" คืนนี้เราจะแค้มป์กันที่หน้าตาดยักษ์ เดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันจุใจกับความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำ รับประทานอาหารเย็น (1) ค่ำคืนซัดเหล้าต้มลาวก็ได้รสชาติไปอีกแบบหรือจิบเบียร์ลาวเคล้าสายน้ำก็ว่ากันไป ใครง่วงก็พักผ่อนมุดเต้นท์กันตามอัธยาศัย
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
 วันสอง   แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปแซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ลาว B / D
เช้าจิบกาแฟโอวัลตินเคล้าละอองน้ำหน้าตาดยักษ์ "แซปองไล" รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์นั่งรถอ๊อฟโรดออกไปกินข้าวเที่ยงกันแถวปากซอง (อิสระ) แล้วนั่งรถไปต่อกันที่ "ตาดตายึกเสือ" ถึงตาดยักษ์ใครจะกางเต้นท์ผูกเปลตามสบายเลยมีที่หลบฝน เสร็จแล้วเดินไปชมน้ำตกมหึมา อยู่ใกล้ๆ ก็เปียกปอนกันกับสายน้ำที่ถาโถมเข้ามาใส่ ดื่มด่ำกับตาดยักษ์จนได้เวลาแล้วกลับมารับประทานอาหารเย็น (3) ค่ำคืนคลายหนาวด้วยเบยลาวแล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
 วันสาม   ตาดตายึกเสือ-ช่องเม็ก   อาหารทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปแซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ลาว B
เช้าๆ กับเสียงสายน้ำกระทบหิน รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ อำลา ตาดยักษ์ "แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ" แวะเก็บบรรยากาศสวยๆ กับจุดเช็คอิน "ตาดคู่" รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ที่ "ปากซองหรือปากเซ" มาทำเรื่องผ่านด่าน "ด่านวังเต่า" (ด่านไทย-ช่องเม็ก) เดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
 วันสี่   กรุงเทพฯ
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ
 
Join Trip Camping แซปองไล แซพะ ตายึกเสือ
ผู้ใหญ่ >> 5,900.- บาท
เจอที่ด่านช่องเม็ก >> 4,900.- บาท
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ VIP ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปากซอง
- ค่ารถอ๊อฟโรดไป-กลับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าตาดแซปองไล-แซพะ-ตาดยึกเสือ-ตาดคู่
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าเข้าด่าน ตม.ลาว คนละ 100.- บาท (ไป 100.- กลับ 100.- บ้างก็ 200 แล้วแต่อารมณ์ลาวเค้า)
- ค่าซิปไลน์ตาดฟาน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
ลักษณะทริปแซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ
  เป็นการชื่นชมธรรมชาติป่าเขา บ้านช่องที่รถผ่าน สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการแห่งสายน้ำตกยักษ์หรือแก่งยักษ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ ตาดคู่
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวแซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ
  - พาสปอร์ต เหลือระยะเวลาเกิน 6 เดือน
(กรณีมี "พาสปอร์ต" กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเลขที่พาสสปอร์ต)
- เต้นท์ ถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวกหรือร่ม, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เสื้อกันฝน
- ยาฉีดพ่นกันยุง

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวแซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ
  - เส้นทางไปต้องใช้รถอ๊อฟโรดเท่านั้น บางช่วงเป็นโคลนเลนบางช่วงเป็นฝุ่น
- ด่านช่องเม็กปิด 20.00 น.
- เต้นท์ควรกางให้กันฝนกันน้ำเพราะเป็นช่วงฤดูฝน
- อากาศหนาวเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- แซปองไลห้องน้ำไม่มี ตาดตายึกเสือมีห้องน้ำ
- ควรระวังหินลื่นและสายน้ำที่เชี่ยวกาจ
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ค่าซิปไลน์ตาดฟาน 1,100.- บาท
โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 3,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกัน)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว  
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ทริปเดินป่าแซปองไล เซป่องไล เซพะ แซพะ ตาดตายึกเสือ อัตตะปือ ปากซอง สปป.ลาว 3 วัน 2 คืน
"แซปองไล แซพะ ตาดตายึกเสือ"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ