ทัวร์เดินป่าทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่

อุทยานแห่งชาติแม่เงา
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
***ขึ้นทางอมก๋อย***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่ ได้ยินเส้นทางเดินป่าเส้นทางนี้มานานจากปากคำของพี่เดชนักบุกเบิกเส้นทางเดินป่าหลายๆ เส้นทาง รวมทั้งดอยม่อนจองที่โด่งดังมาจนทุกวันนี้ เราจะไปเยือนกัน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–อมก๋อย
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

 วันแรก   อมก๋อย-ม่อนกองข้าว   อาหารทัวร์เดินป่าม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่ D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.อมก๋อย แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม รับประทานอาหารเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (อิสระ) หลังอาหารนั่งรถกระบะ ไป หมู่บ้าน ถึงหมู่บ้านกินข้าวเที่ยง แล้วเดินขึ้นดอยไม่ถึง 2 กม ถึง ม่อนกองข้าว หาที่กางเต้นท์มุมใครมุมมัน เย็นๆ เดินขึ้นไปยอดม่อนกองข้าวชมตะวันตกดินลับสันเขาซึ่งมาพร้อมกับอากาศเย็นๆ บนยอดม่อนกองข้าว รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น ค่ำคืนนี้นอนนับดาวที่กราดเกลื่อนเต็มฟากฟ้า หรือท่านใดอยากดื่มเครื่องดื่มคลายความหนาวก็สามารถเตรียมกันไปได้ (ห้ามขอ ซื้อข้างบนยังไม่ให้กันเลย...ว่ากันไป)
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

 วันสอง   ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือทองหลู่   อาหารทัวร์เดินป่าม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่ B/L/D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศหนาวๆ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนกองข้าว พร้อมจิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ ขับไล่ความหนาว รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารเก็บแค้มป์แล้วเดินทางไปต่อกันที่ ดอยธงหรือดอยทองหลู่ รับประทานอาหารกลางวัน (3) ระหว่างทาง จากนั้นเดินเลาะสันเขาเข้าป่าก็ถึงจุดตั้งแค้มป์ของเราหาที่กางเต้นท์ผูกเปลกันตามสบาย ช่วงเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศงดงามท่ามกลางขุนเขามาพร้อมกับอากาศเย็นยะเยือก รับประทานอาหารเย็น (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

 วันสาม   ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่ - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่ B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (5) หลังอาหารเดินทางลงจากม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ถึงจุดจอดรถ แวะรับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วนั่งรถต่อไปยังอมก๋อย อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกันกรุงเทพฯ กันแวะ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

ค่าบริการทัวร์ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
 
Join Trip Camping ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,500.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่ จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

ลักษณะทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
  เป็นการเดินป่า ชมพืชพันธุ์ดอกไม้เฉพาะถิ่น ทะเลหมอก ขุนเขาสูงตระหง่าน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์หรือเปลและถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
  - วันแรกเดินประมาณ 1.5 ชม/วันสองเดินประมาณ 4-5 ชม./วันสามเดินประมาณ 2 ชม.
- ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่
"ม่อนกองข้าว-ดอยธงหรือดอยทองหลู่"