ทัวร์เดินป่าทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก

สัมผัสทุ่งหญ้าตระการขุนเขาหยอกเย้าทะเลหมอก จ.ตาก
นอนเต้นท์ท่ามกลางธรรมชาติ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก
"ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล จ.ตาก"

เข้าไปดูใน PANTIP กันได้เลยครับสำหรับรีวิว "ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล" ของเพื่อนนักเดินทางที่ไปมา

รายละเอียดการเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-
ดอยม่อนทูเล จ.ตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ท่าสองยาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.ตาก
 
 วันแรก   ดอยม่อนคลุย-ดอยกระหรี่ปู่   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล D
เช่้า อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วนั่งรถกระบะต่อไปยัง "ดอยม่อนคลุย" แวะถ่ายรูป รับประทานอาหารกลางวัน เดินไป "ดอยม่อนคลุยหลวง" แวะถ่ายรูปแล้วเดินไปแค้มป์ที่ "ดอยกระหรี่ปู่" รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสอง   ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล  B / L / D
รับประทานอาหารเช้า (2) เก็บแค้มป์แล้วอำลา "ดอยกระหรี่ปู่" แล้วเดินทางกันต่อ รับประทานอาหารกลางวัน (3) ระหว่างทาง ถึง "ดอยจอวาเล" แค้มป์กันที่นี่ รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ดอยจอวาเล-ดอยม่อนทูเล   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล  B / L / D
  รับประทานอาหารเช้า (5) เก็บแค้มป์อำลำ "ดอยจอวาเล" แล้วเดินทางกันต่อ รับประทานอาหารกลางวัน (6) ระหว่างทาง แล้วไปแค้มป์กันต่อที่ "ม่อนทูเล" รับประทานอาหารเย็น (7) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสี่   ดอยม่อนทูเล - กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล-ดอยม่อนคลุย-ดอยม่อนทูเล  B / L
  แล้วรับประทานอาหารเช้า (8) เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับ รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) จุดที่รถมารับ รถกระบะส่ง ถึง อบต. อาบน้ำ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) กันระหว่างทาง
 
 วันห้า    กรุงเทพฯ  
  2.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเลค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
 
Join Trip Camping ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,600.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
 

เป็นการเดินป่าขึ้นเขาออกกำลังกาย ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา ทุ่งหญ้า ทะเลหมอก และสูดกลิ่นไอธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์

 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยกระหรี่ปู่-ดอยจอวาเล
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 1,800.- บาท แบกทั้งไปและกลับ แบกได้ประมาณ 20 กก.
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- วันแรกเดินประมาณ 4-5 ขม. วันสองเดินประมาณ 3-4 ชม. วันสามเดินประมาณ 3-4 ชม.
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
 
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ