ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยว "น้ำตกเปรโต๊ะลอซู หรือ ปิ๊ตุ๊โกร " น้ำตกรูปหัวใจ ดอยมะม่วงสามหมื่น จ.ตาก

ชมสายน้ำตกรูปหัวใจชายป่าตะวันตก
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา สายลม สายหมอก สายฝน และสายน้ำ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง ตาก
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง ตาก"

น้ำตกเปรโต๊ะลอซู หรือ น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร หรือ น้ำตกรูปหัวใจ แห่งเทือกเขาดอยสามหมื่น น้ำตกมีความสูงประมาณ 500 เมตร ไหลมาจากยอดเขามะม่วงสามหมื่น บ้างก็เรียกกันว่า หัวใจแห่งสายน้ำ หรือ หัวใจแห่งอุ้มผาง แต่กว่าจะได้พบกับความสวยงามแห่งสายน้ำ ตกลุยน้ำ ย่ำโคลน กันเข้าไป
รายละเอียดการเดินทางไปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร

วันเดินทาง
20.00 น.พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันแรก
เช้าถึง อุ้มผาง กินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) แล้วนั่งรถไปต่อมาส่งเราที่จุดเดินเท้าในหมู่บ้านกระเหรี่ยง เดินประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางเดินจะมีข้ามน้ำลำธารบางช่วงเป็นดินโคลนเพราะเป็นช่วงมรสุมฤดู ถึง "แค้มป์บริเวณป่าไผ่" มีห้องน้ำมีห้องสุขาสะดวกสบาย ใกล้ๆ มีลำธารน้ำตกอาบน้ำอาบท่าเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำสบายอุราชื่นใจเชียวแหละ
14.00 น. เราจะเดินขึ้นสู่น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ถ่ายรูป "น้ำตกรูปหัวใจ" ซึ่งเป็นจุดไฮไลต์ของที่นี่ แล้วกลับลงมาที่แค้มป์ เย็นๆ มาล้อมวงกินข้าวเย็น (1) ร่วมกันในกระโจมกลางป่า แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ใครมีกิจกรรมอะไรยามค่ำคืนก็เตรียมๆ กันมา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันสอง
ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกยามเช้า จิบกาแฟโอวัลติล กินข้าวเช้า (2) สายๆ เราจะเดินทางขึ้นสู่ "ดอยมะม่วงสามหมื่น" ถึงจุดชมวิวปะทะสายลมสายหมอก เก็บบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยๆ ไว้ในความทรงจำ และเบื้องหน้าเราจะเห็นสายน้ำตก น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ในมุมสูงที่ไหลเป็นสายทอดยาวจากยอดเขาสู่เบื้องล่าง กินข้าวเที่ยง (3) จากนั้นเดินขึ้นสู่ยอดดอยมะม่วงสามหมื่น ได้เวลาเดินกลับลงมาทางเดิม กินข้าวเย็น (4) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันสาม
เช้าๆ นั่งจิบกาแฟโอวัลติล เดินเก็บบรรยากาศป่าเขาและสายหมอกรอบๆ ที่พัก กินข้าวเช้า (5) สายๆ อำลาน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกรขุนเขาแห่งสายน้ำตกรูปหัวใจ เดินทางกลับกันลงมาที่หมู่บ้านกะเหรี่ยง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า กินข้าวเที่ยง (อิสระ) ในหมู่บ้าน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะกินข้าวเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

วันสี่
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
 
Join Trip Camping น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร จ.ตาก
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,600.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร จ.ตาก
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

ลักษณะทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  เป็นการเดินป่าเพื่อชมน้ำตกรูปหัวใจ ทะเลหมอก ท่ามกลางป่าเขาอันชุ่มฉ่ำสดชื่น
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เสื้อกันฝน
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนการเดินทาง
- มีเดินย่ำโคลนช่วงถนนไปไร่ชาวบ้านสามารถล้างเท้าที่ลำธาร
- ทางลื่นและชันควรระวังอันตราย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ที่พักมีห้องน้ำ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
  1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 177-2-53962-9  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือ Line แทนครับ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร อุ้มผาง จ.ตาก"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ