ทัวร์ดอยผ้าห่มปก 2 วัน 1 คืน

ดอยสูงที่ติดอันดับ 2 ของประเทศไทย เชียงใหม่
พักผ่อนกับวันสบายๆ ท่ามกลางสายลมหนาวธรรมชาติและป่าเขา
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

ดอยผ้าห่มปกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ฝาง เชียงใหม่ บรรยากาศจะเป็นทิวเขา คลื่นภูเขา หรือพื้นดินที่ยื่นไปในอากาศว่ากันไป ที่สลับสับซ้อน ท่ามกลางป่าสน 3 ใบ และดอยแห่งนี้เป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ลักษณะเป็นป่าโบราณหรือต้นไม้ขี้หนาวต้องใส่เสื้อ อากาศเย็นสบาย และหนาวจัดในฤดูหนาว
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

การเดินทางไปดอยผ้าห่มปก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
20.00 น.พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมเราก็ออกเดินทางสู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

 วันแรก   อช.-สันกิ่วลม   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าห่มปก  D
เช้าตรู่ อ.ฝาง แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อน อช.ดอยผ้าห่มปก เปลี่ยนเป็นรถกระบะขึ้น ดอยผ้าห่มปก ถึง สันกิ่วลม ตั้งแค้มป์ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินเก็บบรรยากาศรอบๆ สันกิวลม และแสงสียามตะวันตกดิน รับประทานอาหารเย็น (1) นั่งตากลม ผิงไฟจากเตา ขับไล่ความหนาวเหน็บ และพักผ่อน...
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

 วันสอง   ดอยผ้าห่มปก-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยผ้าห่มปก  B
4.00 น.ถูกปลุกกันตั้งแต่หัวรุ่ง เพื่อเดินขึ้นไปบน ยอดดอยผ้าห่มปก ที่ระดับความสูง 2,260 เมตร สัมผัสสายลมหนาว สายหมอกที่ตลบอบอวลไปทั้งดอย หรือไม่ก็อาจเจอกับทะเลหมอกที่เดือดพล่านอยู่ใต้หุบเขาเบื้องล่างและแม่คะนิ้ง แล้วลงรับประทานอาหารเช้า (2) เก็บแค้มป์แล้วเตรียมตัวเดินทางลงจากยอดดอย แวะกินข้าวเที่ยง (อิสระ) ที่ฝาง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

 วันสาม
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"


ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยผ้าห่มปก
 
Join Trip Camping ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,900.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

ลักษณะทริปดอยผ้าห่มปก
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา ชมความอลังกาลแห่งขุนเขา ป่าโบราณ ลมหนาว และทะเลหมอก
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยผ้าห่มปก
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ยาฉีดพ่นกันแมลง (คุ่น)
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยผ้าห่มปก
  - ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- บนดอยมีคุ่นควรเตรียมยาฉีดพ่น
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- มีห้องน้ำ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 2 คืน 1 วัน
"ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ