ทัวร์ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย

ขอนำท่านเที่ยวเดินป่าชมวิวทิวทัศน์ 360 องศาแห่งป่า "ภูเรือ"
ทริปเดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์นอนเปลท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา

บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

ทริปเดินป่าภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย อีกหนึ่งป่าที่เดินสบายๆ วิวสวยๆ บนเนินเขาชายขอบแห่งป่า ภูหลวง และสนุกสนานกับการถ่ายภาพบริเวณ "หินหลอกลวง" ที่ตื่นตาตื่นใจ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

การเดินทางไปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย

 วันเดินทาง   
21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสู่ ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
   
 วันแรก      อาหารทัวร์เดินป่าภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย  D
เช้าตลาดกินข้าวเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (จ่ายกันเอง) เปลี่ยนเป็นรถอีแต๊กนำไปส่งยังจุดเดินเท้า แล้วเดินขึ้นเนินถึงภูบักไดหรือภูบักได๋ตั้งแค้มป์ เดินเก็บบรรยากาศเนินทุ่งหญ้า แผ่นผา และถ่ายรูปกับ "หินหลอกลวง" พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง      อาหารทัวร์เดินป่าภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย B / L /
ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นๆ หนาวๆ กลางป่า ภูบักไดหรือภูบักได๋เดินเก็บบรรยากาศ รอบๆ แค้มป์ สายๆ ได้เวลาอำลาทุ่งหญ้าบนเนินป่า กลับลงมาทางเดิม มื้อเย็นจ่ายกันเอง
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"


บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ภูบักไดหรือภูบักได๋
 
Join Trip Camping ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
  เป็นการเดินป่าขึ้นไปชื่นชมธรรมชาติแห่งป่าเขาเทือกภูเรือและภูหลวงกับมุมมอง 360 องศา
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ผ้าคลุมหัว (ไว้กันฝุ่นเวลานั่งรถอีแต๊ก)
- หมวกปีกกว้าง, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวป่าภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
  - นั่งรถอีแต๊กประมาณ 1 ชม. ทางจะเป็นฝุ่น
- ระยะทางเดินประมาณ 4 กม.
- ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- ป่าบางช่วงไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาควรมีหมวกปีกกว้างกันแดดหรือร่ม
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะส่วนตัวในป่า
- ห้องน้ำมีเป็นแบบส้วมหลุมมีสแลนปิดมิดชิด
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่งเดินป่าภูบักไดหรือภูบักได๋
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย
"ภูบักไดหรือภูบักได๋ อ.ภูเรือ จ.เลย"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ