ทัวร์ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

ปฐมบทแห่งการเดินป่า กับ วันเมเปิ้ลแดง
นอนเต้นท์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมเที่ยวภูกระดึง ภูแห่งนี้เค้าว่าเป็น "ปฐมบทแห่งการเดินป่า" และภูแห่งนี้ยังมีความนิยมฮอตฮิตกันตลอดมา บางคนขึ้นไปกันก็ตั้งหลายรอบไม่มีวันเบื่อ บางคนก็เข็ดหยาด บนภูก็มีลักษณะเฉพาะทั้งป่าสน ทุ่งหญ้า ป่า น้ำตก ดอกไม้ มีให้ชมกันครบทุกรสชาด ไปกันครับ


วันเดินทาง
21.30 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.เลย
วันแรก
เช้าตรู่ อช. รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ร้านอาหาร แล้วเริ่มเดินสู่ "หลังแป" ผ่านซำต่างๆ 7 ซำด้วยกัน รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง (ลูกค้าจ่ายกันเองเพราะบางท่านเดินเร็วบางท่านเดินช้า) จากนั้นเดินทางสู่ศูนย์บริการฯ ถึงที่พัก นำสัมภาระเข้าที่พัก (เต้นท์) ถึงเร็วก็พักผ่อน
16.30 น.เดินไปชมอาทิตย์ตกที่ "ผาหมากดูก" เก็บบรรยากาศแสงสียามเย็น ถ่ายรูปกับมุมไฮไลน์ยอดนิยม ได้เวลาเดินทางกลับมารับประทานอาหารเย็น (2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง
5.00 น.หนาวๆ ตอนหัวรุ่ง เดินไป "ผานกแอ่น" ชมอาทิตย์ขึ้น ถ้าฟ้าอำนวยก็ได้ชมทะเลหมอกกันสุดสายตาเชียวแหละ แล้วไปนมัสการ "ลานวัดพระแก้ว" กลับมา รับประทานอาหารเช้า (3) วันนี้เราไปกันต่อที่ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน (4) กันที่ น้ำตกธารสวรรค์ ช่วงบ่ายไปต่อกันที่ ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง ถ่ายรูปตะวันตกดินกันที่ ผาหล่มสัก กับมุมสุดฮิต รับประทานอาหารเย็น (5) แล้วกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันสาม
หลับกันยาวหลังจากเมื่อวานเที่ยวกันมาทั้งวัน รับประทานอาหารเช้า (6) แล้วเดินทางกลับกัน วันนี้เดินกลับจะเดินเร็วกว่าตอนขึ้น รับประทานอาหารกลางวัน (ลูกค้าจ่ายกันเองเพราะบางท่านเดินเร็วบางท่านเดินช้า) ถึง อช.ด้านล่าง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กัน แวะรับประทานอาหารเย็น (จ่ายกันเอง) ระหว่างทาง
   
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ภูกระดึง
ค่าบริการโปรแกรมเที่ยวภูกระดึง
 
Join Trip Camping ทัวร์ภูกระดึง จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,800.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping ทัวร์ภูกระดึง จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน มีแผ่นรองนอน ถุงนอน และหมอน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ***ค่าลูกหาบสัมภาระส่วนตัวลูกค้าจ่ายกันเอง ***
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปภูกระดึง
  เป็นการเดินป่าเพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป่าสน หน้าผา และน้ำตก
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าภูกระดึง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- ไฟฉาย (ใช้เดินกลับแค้มป์)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวภูกระดึง
  - จ้างลูกหาบๆ สัมภาระส่วนตัว กิโลละ 30.- บาทต่อเที่ยว
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- วันที่ 2 จะเดินตั้งแต่เช้ามืดไปจนค่ำ ควรออกกำลังล่วงหน้า
- ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทางหรือโทรมาสอบถามได้ครับ
- ป่าบางช่วงไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ควรมีหมวกปีกกว้างกันแดดหรือร่ม
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ที่พักมีแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ และอาบน้ำได้
- ห้องน้ำมี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   

การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ