ทัวร์ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

ปฐมบทแห่งการเดินป่า
นอนเต้นท์ (มีเต้นท์ ถุงนอน แผ่นรองนอน หมอน) 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมเที่ยวภูกระดึง ภูแห่งนี้เค้าว่าเป็น "ปฐมบทแห่งการเดินป่า" และภูแห่งนี้ยังมีความนิยมฮอตฮิตกันตลอดมา บางคนขึ้นไปกันก็ตั้งหลายรอบไม่มีวันเบื่อ บางคนก็เข็ดหยาด บนภูก็มีลักษณะเฉพาะทั้งป่าสน ทุ่งหญ้า ป่า น้ำตก ดอกไม้ มีให้ชมกันครบทุกรสชาด


วันเดินทาง
21.30 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.เลย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"เมเปิลแดง วังกวาง (ภูกระดึง)"
วันแรก
เช้าตรู่ อช. รับประทานอาหารเช้า แล้วเริ่มเดินสู่ "หลังแป" ผ่านซำต่างๆ 7 ซำด้วยกัน รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทางซำไหนหิวก็จัดการเลย จากนั้นเดินทางสู่ศูนย์บริการฯ ถึงที่พัก นำสัมภาระเข้าที่พัก (เต้นท์) ถึงเร็วก็พักผ่อน
16.30 น.เดินไปชมอาทิตย์ตกที่ "ผาหมากดูก" เก็บบรรยากาศแสงสียามเย็น ถ่ายรูปกับมุมไฮไลน์ยอดนิยม ได้เวลาเดินทางกลับมารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ตะวันตกดินผาหมากดูก (ภูกระดึง)"
วันสอง
5.00 น.หนาวๆ ตอนหัวรุ่ง เดินไป "ผานกแอ่น" ชมอาทิตย์ขึ้น ถ้าฟ้าอำนวยก็ได้ชมทะเลหมอกกันสุดสายตาเชียวแหละ แล้วไปนมัสการ "ลานวัดพระแก้ว" กลับมา รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวันด้วย วันนี้เราไปกันต่อที่ "น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่" แวะรับประทานอาหารกลางวัน กันที่ "น้ำตกธารสวรรค์" ช่วงบ่ายไปต่อกันที่ "ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง" ถ่ายรูปตะวันตกดินกันที่ "ผาหล่มสัก" กับมุมสุดฮิต รับประทานอาหารเย็น แล้วกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกโผนพบ (ภูกระดึง)"
วันสาม
หลับกันยาวหลังจากเมื่อวานเที่ยวกันมาทั้งวัน รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางกลับกัน วันนี้เดินกลับจะเดินเร็วกว่าตอนขึ้น รับประทานอาหารกลางวันระหว่างซำหรือที่ อช. ถึง อช.ด้านล่าง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กัน แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ลำธารบริเวณน้ำตกเพ็ญพบ (ภูกระดึง)"


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"เลาะริมผา (ภูกระดึง)"

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ภูกระดึงทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"เมเปิลกระจายริมธารใกล้น้ำตกถ้ำใหญ่ (ภูกระดึง)"

ค่าบริการโปรแกรมเที่ยวภูกระดึง
 
Join Trip Camping ทัวร์ภูกระดึง จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,700.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"แอ่งน้ำก่อนถึงน้ำตกถ้ำใหญ่ (ภูกระดึง)"
Private Trip Camping ทัวร์ภูกระดึง จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"เล่นน้ำใต้น้ำตกสอเหนือ (ภูกระดึง)"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน มีแผ่นรองนอน ถุงนอน และหมอน)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"มหัศจรรย์สระอโนดาด (ภูกระดึง)"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ***ค่าลูกหาบสัมภาระส่วนตัวลูกค้าจ่ายกันเอง ***
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกถ้ำใหญ่ (ภูกระดึง)"
ลักษณะทริปภูกระดึง
  เป็นการเดินป่าเพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป่าสน หน้าผา และน้ำตก
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"บึงน้ำ (ภูกระดึง)"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าภูกระดึง
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ร่มกันแดด
- ไฟฉาย (ใช้เดินกลับแค้มป์)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ลานพระแก้ว (ภูกระดึง)"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวภูกระดึง
  - ค่าอาหารจ่ายกันเองบนภูมีร้านอาหารหลายจุด
- จ้างลูกหาบๆ สัมภาระส่วนตัว กิโลละ 30.- บาทต่อเที่ยว
- ค่าแท๊ก (ใบเขียนติดเป้ของใครของมัน) ใบละ 5.- บาทต่อเป้ต่อเที่ยว
- ฤดูหนาวควรมีหมวกไหมพรมที่สามารถปิดหูได้ ถุงมือ ถุงเท้า ไว้ใส่นอนกันหนาว
- วันที่ 2 จะเดินตั้งแต่เช้ามืดไปจนค่ำ ควรออกกำลังล่วงหน้า
- ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทางหรือโทรมาสอบถามได้ครับ
- ป่าบางช่วงไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ควรมีหมวกปีกกว้างกันแดดหรือร่ม
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ที่พักมีร้านอาหาร
- ห้องน้ำมี
 
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"อาทิตย์อัสดงผ่าหล่มสัก (ภูกระดึง)"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"ผาหินทอดยาว (ภูกระดึง)"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปภูกระดึง ผานกแอ่น พระแก้ว น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ 
น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกสอเหนือ สระอโนดาด ผาหล่มสัก ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาหมากดูก 3 วัน 2 คืน
"เมเปิลแดง (ภูกระดึง)"

การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ