ทัวร์ท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ

ซากุระเมืองไทย ดอกนางพญาเสือโคร่ง ทุ่งดอกกระดาษ บ้านร่องกล้า วัดป่าภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
แค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน
******
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"

"ภูลมโล" ตั้งอยู่ในตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโลเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,664 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 15 กิโลเมตร ภูลมโลเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1,000 ไร่ นางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยของภูลมโลกระจายมีให้ชมในหลายจุดโดยจะบานแทรกตัวอยู่ในหุบเขา ป่าไม้และต้นหญ้า จุดที่มีดอกนางพญาเสือโคร่งเยอะที่สุดคือ "ภูขี้เถา" ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวภูลมโลอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดยดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานในช่วงเดือน "มกราคม" ของทุกปี ภูลมโลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาและอากาศที่หนาวเย็นจนเกิดเป็น "แม่คะนิ้ง"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อช.ภูหินร่องกล้า
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
 วันแรก   ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ   อาหารทัวร์เดินป่าภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ D
หัวรุ่ง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 5.00 ขึ้นรถกระบะไปชม “อาทิตย์ขึ้น” ที่ "ภูลมโล" (เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยเราจะไปปะทะกับความหนาวเย็นบนหลังรถกระบะ) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,542 เมตร จากนั้นนั่งรถกระบะกันต่อ ไปเก็บภาพ "ดอกนางพญาเสือโคร่ง" หรือ "ซากุระเมืองไทย" ที่เบ่งบานกันทั้งหุบเขาเรียกได้ว่า "ภูเขาสีชมภู" สายๆ มากินข้าวเช้า (อิสระ) กันที่ "หมู่บ้านร่องกล้า" ช่วงบ่ายกลับมา "อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" หาทำเลตั้งแค้มป์กางเต้นท์ กินข้าวกลางวัน (อิสระ) ช่วงบ่ายเดินเล่นถ่ายรูปลานสน เย็นๆ กินข้าวเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
 วันสอง   ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ    อาหารทัวร์เดินป่าภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ 
5.00 น. นั่งรถตู้ไปส่ง "วัดป่าภูหินร่องกล้า" เดินขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงของ "หมู่บ้านร่องกล้า" ท่ามกลางดอกซากุระและไอหมอก แล้วเดินลงมาเก็บบรรยากาศหมู่บ้านร่องกล้า ถ้าโชคดีได้เจอ "แม่คะนิ้ง" ก็เย็นเจ็บตีนกันเชียวแหละ แล้วมากินข้าวเช้า (อิสระ) กันที่หมู่บ้าน สายๆ นั่งรถต่อไปยัง "ทุ่งดอกกระดาษ" ชมดอกกระดาษหลากสีสันเป็นแปลงๆ ริมหน้าผาถ่ายรูปกันเพลินไป ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเที่ยงและเย็น (อิสระ) กันระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
ค่าบริการทัวร์ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
 
Join Trip Camping ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,700.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
ลักษณะทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
  เป็นทริปสบายๆ เดินถ่ายรูปดอกไม้ที่บานไปทั้งภูเขา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชมทะเลหมอก ขุนเขาสูงตระหง่าน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นจนถึงลบ 0 องศา
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
  - ชุดสวยๆ สีสันต์สดใส ถ่ายรูปให้ร้องว๊าววววววววววว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว (สำคัญมากตอนขึ้นรถกระบะตอนเช้า)
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
  - อากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะบนดอยและระหว่างทางเดิน
- มีห้องน้ำ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้งอาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ
"ภูลมโล-ทุ่งดอกกระดาษ"