ทัวร์ดอยภูเมี่ยง

เส้นทางแห่งสายน้ำและขุนเขา
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน จ.อุตดิตถ์
***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"

- รีวิวทริปภูเมี่ยงเข้าไปดูได้ใน Pantip
- ภูเมี่ยงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ สญ.1 (ต้นขนุน) บ้านต้นขนุน หมู่ที่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 เป็นเทือกเขาแบ่งเขตอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกที่ความสูง 1,656 เป็นหน้าผาขนาดใหญ่บนยอดเป็นทุ่งหญ้ามองวิวได้ 360 องศา
- มีเนิน 8, ผา 4 ได้แก่ 1.เนินหยั่งเชิง 2.เนินท้าพิสูจน์ 3.เนินรอคอย 4.เนินชุ่มฉ่ำ 5.เนินสยบเซียน 6.เนินกระทือ 7. เนินเหิรเวหา 8.เนินวิหกถลาลม และ 1.ผาเริงรมย์ 2.ผาแดง 3.ผาชมหมอก 4.ผาวัดใจ
- "ถ้าใครนึกถึงป่าแล้วกลิ่นป่ามันโชยมาในคานประสาทก็นั่นแหละ"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวดอยภูเมี่ยง

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
 วันแรก   ดอยภูเมี่ยง-แค้มป์ 1–จุดชมวิว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยภูเมี่ยง  B/L/D
เช้าที่หน่วยฯ แล้วเริ่มเดินผ่านเนินและผาต่างๆ เล่นน้ำตกระหว่างทาง ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆ ให้คลายความเหนื่อยล้า ผ่าน "แค้มป์ 1" บริเวณ "ลานลูกพลับ" เราจะไม่แค้มป์ที่นี่ วันนี้เดินขึ้นนอนกันที่ "แค้มป์ 2 ก่อนถึง "ยอดดอยภูเมี่ยง" เดินเล่นถ่ายรูปวิวสวยๆ บรรยากาศยามอาทิตย์ตกดิน วันนี้เดินประมาณ 6 ชม. ZZZZZ (อาหารเช้า 1 กลางวัน 2 เย็น 3)
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
 วันสอง   ยอดดอยภูเมี่ยง-แค้มป์ 2-จุดชมวิว   อาหารทัวร์เดินป่าดอยภูเมี่ยง B/L/D
ตื่นเช้าจิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ ขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆ ยามอาทิตย์ขึ้นที่ ยอดภูเมี่ยง สายๆ ลงมา เก็บแค้มป์เดินลงทางเดิมแล้วมา "แค้มป์ริมลำธาร" นอนฟังเสียงสายน้ำขับกล่อมกันทั้งคืน (อาหารเช้า 4 กลางวัน 5 เย็น 6)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
 วันสาม   ดอยภูเมี่ยง-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าดอยภูเมี่ยง B/L
ทำชีวิตให้ "สโลว์ไลฟ์" สายๆ เก็บแค้มป์อำลา "ดอยภูเมี่ยง" แล้วเดินลงมาหน่วยฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ (อาหารเช้า 7 กลางวัน 8 เย็นอิสระ)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
 วันสี่
2.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
ค่าบริการทัวร์ดอยภูเมี่ยง
 
Join Trip Camping ดอยภูเมี่ยง จ.อุตรดิตถ์
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท

Private Trip Camping ดอยภูเมี่ยง จ.อุตรดิตถ์
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยภูเมี่ยง จ.อุตรดิตถ์
  เป็นการเดินป่าระยะไกลที่ขึ้นชื่อว่าลำบากและยากติดอันดับของป่าเมืองไทย
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ดอยภูเมี่ยง
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆแค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือ, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยภูเมี่ยง
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ซึ่งค่าลูกหาบคนละ 1,500.- บาท แบกไปและแบกกลับ
- ร่างกายต้องแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- ควรเคยเดินป่ามาก่อนและเข้าใจธรรมชาติป่าเขา
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- บางช่วงทางชันและลื่นควรเดินด้วยความระมัดระวัง
- พืชบนดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- มีทากนิดหน่อย
- ห้องน้ำไม่มี
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยภูเมี่ยง
"ภูเมี่ยง จ.อุตดิตถ์"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ