ทัวร์ภูสอยดาว

ขอนำท่านสู่มนต์เสน่ห์ลานสน ดอกหงอนนาค สายหมอก และน้ำตก
ทริปเดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางป่าสน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

ภูสอยดาว เราจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆ สายฝนพรำๆ ครอเคลียสายหมอกบนลานสน ป่าสนบนยอดภูต่างถูกแซมด้วยทุ่งดอกหงอนนาคสีม่วงบานสะพรังบนยอดภูช่างงดงาม แถมมีสายหมอก ลงมาปกคลุมผืนป่าด้วยแล้วทำให้ยอดภูแห่งนี้เหมือนดังสวรรค์บนดินจริงเชียว....
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

รายละเอียดการเดินทางภูสอยดาว

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์
  20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ อช.ภูสอยดาว

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันแรก   น้ำตกภูสอยดาว-แค้มป์ลานสน   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาว  B / L / D
  เช้าตรูที่ศูนย์บริการฯ ล้างหน้า ล้างตา กินข้าวเช้า (ท่านใดจะจ้างลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวก็ให้นำสัมภาระส่วนตัว เช่น เป้ ของใช้ส่วนตัว นำมารวมกันไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อชั่งน้ำหนักให้ลูกหาบแบกไปให้ ค่าจ้างหาบกิโลละ 30.- บาท) เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวผ่านน้ำตก ป่าไผ่ และเนินต่างๆ ตามรายทาง ซึ่งแต่ละเนินก็มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป มาแวะกินข้าวเที่ยงกันกลางทาง แล้วเดินขึ้นไต่ระดับกันต่อ แต่กว่าจะพบกับบรรยากาศสวยๆ บนยอดภูต้องออกแรงกันหน่อย...ใช้เวลาเดินขึ้นภูประมาณ 5 ชม.เดินเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก...ถึงจุดตั้งแค้มป์บนยอดภู ช่วยกันกางเต้นท์ เลือกหาทำเลเหมาะๆ นอนกินบรรยากาศ ทีมงานกางฟรายชีทกลางเพื่อกันน้ำฝนให้ (ท่านใดจ้างลูกหาบมารับสัมภาระส่วนตัวได้ที่แค้มป์ส่วนกลาง) พักผ่อนหรือเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ แค้มป์ ค่ำคืนใครมีกิจกรรมอะไรก็เตรียมๆ กันมา
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันสอง   น้ำตกสายทิพย์-ทุ่งดอกหงอนนาค   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาว  B / L / D
  สัมผัสสายหมอกยามเช้ากับอากาศหนาวๆ บนยอดภู จิบกาแฟโอวัลติน หลังกินข้าวเช้าแล้วก็ออกเดินทางชม น้ำตกสายทิพย์ เก็บบรรยากาศตัวน้ำตกแต่ละชั้น ที่ปกคลุมไปด้วยมอสเขียวไปทั่วชั้นน้ำตก แล้วกลับมากินข้าวเที่ยงกัน ช่วงบ่ายเราจะเดินไปชมบรรยากาศ ทุ่งดอกหงอนนาค ท่ามกลางสายหมอก ป่าสน หลักเขตชายแดนไทย-ลาว จุดชมวิวบนลานผา เย็นๆ มากินข้าวเย็นคลุกเคล้าด้วยสายหมอก แล้วมาต่อด้วยกิจกรรมจากเมื่อคืน
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันสาม   ภูสอยดาว-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าภูสอยดาว  B / L
  สัมผัสอากาศเย็นๆ อีกวัน กินข้าวเช้าแล้ว สายๆ ก็เตรียมนำสัมภาระไปรวมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้ลูกหาบๆ ลงภู อำลาลานสนและดอกหงอนนาค กลับลงมาที่ศูนย์บริการฯ มารับสัมภาระส่วนตัว และกินข้าวกลางวัน อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

 วันสี่
  2.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ภูสอยดาวทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

ค่าบริการทัวร์เดินป่าภูสอยดาว
 
Join Trip Camping เที่ยวเดินป่าภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,900.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping เที่ยวเดินป่าภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเดินป่าภูสอยดาว
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขา เพื่อชมดอกไม้บานเต็มลานภู ชมลานสน น้ำตก และทิวทัศน์ทะเลหมอก
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปภูสอยดาว
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเดินป่าภูสอยดาว
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ช่วงที่สวยที่สุดก็เป็นช่วงฤดูฝน การเดินขึ้นลงภูอาจจะเจอฝนเป็นบางช่วงหรือไม่ก็เจอฝนตกกันทั้งวันทั้งคืน
- บนลานสนมีตัวคุ่น ตัวมันก็คล้ายแมลงหวี่ เวลาโดนกัดจะทำให้คัน บางคนแพ้ก็จะบวม การป้องกันก็คือใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะข้างบนภูหนาวเย็น หรือใช้โลชั่นกันยุงทาตัวไว้ป้องกัน
- ท่านใดให้ลูกหาบแบกสัมภาระให้ ระหว่างเดินขึ้นภูควรมีเป้เล็กๆ ไว้ใส่ข้าวกล่องและน้ำไว้กินระหว่างทาง รวมทั้งของใช้ส่วนตัว
- ค่าจ้างหาบของขึ้นภูกิโลละ 30.- บาท และลงภูกิโลละ 30.- บาท
- ค่าแท๊กติดเป้ใบละ 5.- บาทต่อเที่ยว
- มีห้องน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทริปเดินป่าภูสอยดาว
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวภูสอยดาว ดอกหงอนนาค หมอก น้ำตกสายทิพย์
"ภูสอยดาว ป่าสน ดอกหงอนนาค จ.อุตรดิตถ์"

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ