ทัวร์น้ำตกป่งป๊ง จ.กาญจนบุรี

ขอนำท่านสู่การเดินป่าที่ชุ่มฉ่ำไปกับสายน้ำและน้ำตก
เดินป่าแค้มป์ปิ้งพักผ่อนกับวันสบายๆ 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ริมลำธาร

อีกหนึ่งสีสรรค์แห่งการเดินป่า นั่งเรือหางยาวทวนกระแสน้ำหลาก เดินข้ามลำห้วยไปๆ มาๆ แถมด้วยล่องแพยางจ้ำกันมันส์ๆ ท่ามกลางผืนน้ำป่าตะวันตกให้ชุ่มฉ่ำกันไปตลอดการเดินทาง...


การเดินทางไปน้ำตกป่งป๊ง จ.กาญจนบุรี

วันเดินทาง
21.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ สังขระบุรี ถ้าถึงก่อนสว่างก็หาที่หลับที่นอนพักเอาแรงนิดหน่อย
วันแรก
เช้าๆ รับประทานอาหารเช้า (1) ที่สังขระ ซื้อเสบียงเพิ่มเติม แล้วนั่งรถกระบะมาส่งที่หมู่บ้านกองม่องทะ แล้วเดินทางกันต่อด้วยเรือหางยาว แล่นทวนกระแสน้ำหลาก อีกหนึ่งรดชาด อีกหนึ่งความรู้สึกบนลำเรือ เพื่อไปส่งยังจุดเดินเท้า มารับประทานอาหารเที่ยง (2) เพื่อเรียกกำลังวังชาบนริมฝั่งลำน้ำ (ถ้าเรือไปส่งไม่ได้เราจะเดินกันไปประมาณ 10 กม.) จากนั้นเดินข้ามลำธารไปๆ มาๆ ให้เวียนหัวเล่นๆ มีทั้งสนุกสนาน ตื่นเต้น พอเป็นกระสัย ซึ่งเป็นสีสรรค์แห่งการเดินทางบนเส้นทางสายนี้ มาตั้งแค้มป์บริเวณริมลำธาร หุงหาอาหารกินกัน (3) พร้อมกิจกรรมยามค่ำคืนที่พวกเราเตรียมกันมา และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง
เช้าๆ สัมผัสบรรยากาศอันช่ำชื่นแห่งผืนป่าและกระแสน้ำ รับประทานอาหารเช้า (4) แล้วออกเดินทางไปตัว น้ำตกป่งป๊ง เก็บบรรยากาศตัวน้ำตก และเรื่องราวบนเมมโมรี่ จนได้เวลาแล้วเดินทางกลับมาที่แค้มป์ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับมายังจุดที่เรือมาส่ง รับประทานอาหารกลางวัน (5) จากนี้เราจะล่องแพยางกลับไปหมู่บ้านกัน นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแห่งการเดินทาง ครบทุกรดชาด ใครพายเป็นพายไม่เป็นไม่มีใครรู้ จ้ำกันมั่วไปหมด ถึงหมู่บ้านอาบน้ำอาบท่า นั่งรถกระบะออกไปส่งที่ถนนใหญ่ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กัน แวะรับประทานอาหารเย็น (6) ระหว่างทาง
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกป่งป๊ง
 
Join Trip Camping น้ำตกป่งป๊ง จ.กาญจนบุรี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ 3,500 บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท
     
Private Trip Camping น้ำตกป่งป๊ง จ.กาญจนบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน ราคาปกติ
10 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท
** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์ ถุงนอน )
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าเรือ
- ค่าแพยาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกป่งป๊ง
  เป็นการเดินป่าไปชมน้ำตกใหญ่แห่งป่าตะวันตก สนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งเรือ ข้ามลำน้ำเชียว
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกป่งป๊ง
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- เปลพร้อมฟลายชีท
- ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีทางเราสามารถจัดหาให้ได้)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถกระบะ)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกป่งป๊ง
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ธรรมชาติบางครั้งคลาดการณ์ไม่ได้
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   

การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวน้ำตกป่งป๊ง จ.กาญจนบุรี