ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปสันเย็น สุราษฎร์ธานี

ขอนำท่านสู่การเดินป่าท่องเที่ยวชื่นชมทิวทัศน์ป่าดิบชื้นแห่งเทือกเขาใต้ร่มเย็น
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าใต้
โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าสันเย็น สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
"สันเย็น สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

น้ำตกสามห้าเจ็ด ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบชื้นหย่อมเล็กๆ บริเวณที่ตั้งน้ำตกเกี่ยวโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต มีเรื่องราวต่างๆ ที่กลายเป็นตำนานการเมืองที่น่าสนใจ เส้นทางจากถนนใหญ่มายังน้ำตกเป็นถนนเลียบไปตามคลองตาล ซึ่งเป็นสายน้ำเชี่ยว ไหลลงมาจากภูเขาผ่านโตรกหิน จึงมีทิวทัศน์สวยงาม แต่สภาพถนนไม่ดีนัก "สันเย็น" อยู่ในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สูง 1,000 - 1,300 เมตร มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิดทั้งพันธุ์ไม้และกล้วยไม้ป่าตลอดจนป่าโบราณดิบชื้นปกคลุมไปด้วยมอสไลเคน

การเดินทางไปสันเย็น สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
 วันเดินทาง   
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย บริเวณฟาสต์ฟู๊ด ชั้น 1 เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 
 วันแรก   สันเย็น   อาหารทัวร์เดินป่าสันเย็น สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น  D
เช้าตลาด "นาสาร" หาข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (อิสระ) รถไปส่งทางเดินขึ้นทาง "น้ำตก357" แล้วไปแค้มป์กันริมลำห้วย "ทุ่งขี้เดือน" พักผ่อนกันตามอัธยาศัย อาหารเย็น (1)
 
 วันสอง   สันเย็น   อาหารทัวร์เดินป่าสันเย็น สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น B/L/D
วันนี้เดินตัวเปล่าเดินขึ้นไป "ยอด1300" หรือ "ผาปะการัง" เก็บบรรยากาศระหว่างทางสัมผัส ป่าโบราณ แล้วกลับลงมาแค้มป์ที่เดิม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย อาหารเช้า กลางวัน เย็น (2,3,4)
 
 วันสาม   สันเย็น   อาหารทัวร์เดินป่าสันเย็น สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น B/L
อาหารเช้า (5) สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินกลับทางเดิม อำลา สันเย็น สุราษฎร์ธานี ลงมากินอาหารเที่ยง (6) อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่หน่วยฯ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กินข้าวเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
 
 วันสี่   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์สันเย็น สุราษฎร์ธานี
 
Join Trip Camping สันเย็น สุราษฎร์ธานี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,400.- บาท

Private Trip Camping สันเย็น สุราษฎร์ธานี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ลักษณะทริปสันเย็น สุราษฎร์ธานี
  เป็นการเดินป่าเพื่อสัมผัสผืนป่าโบราณดิบชื้นภาคใต้ของประเทศไทยที่เขียวสดไปด้วยมอส ทั้งก้อนหินและต้นไม้ ฝอยลมห่มป่า ลำธารใส พันธุ์พืชนานาชนิด
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวสันเย็น สุราษฎร์ธานี
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต้นท์ หรือ เปลพร้อมฟลายชีท และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- เสื้อกันฝน, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก และยาฉีดพ่น
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าสันเย็น สุราษฎร์ธานี
  - วันแรกเดินประมาณ 6 ชม.
- วันสองเดินตัวเปล่าไปกลับประมาณ 6 ชม.
- บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางใต้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่มีลูกหาบส่วนตัว
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- มีทากแต่น้อย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ