ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวเขาสอยดาวใต้ ผา 1 2 3

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชื่นชมผืนป่าตะวันออก จ.จันทบุรี
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางป่าเขา
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวเขาสอยดาวใต้ ผา 123
เขาสอยดาวใต้ ผืนป่าฝั่งตะวันออกป่าดิบชื้นเป็นเทือกเขาด่านแรกที่รับลมมรสุมเต็มๆ ก่อนที่จะพัดขึ้นสู่ผื้นดินต่อไป ป่าแถบนี้จึงเป็นป่าโบราณที่ต้นไม้แต่ละต้นต่างใส่เสื้อที่ถักทอด้วยมอส เฟิร์น กล้วยไม้ป่านานาชนิด เทือกเขาที่สูงชันต้องใช้เวลาในการเดินขึ้นอย่างเดียวเหนื่อยก็พักไปกันเรื่อยๆ

การเดินทางไปเขาสอยดาวใต้

วันเดินทาง
23.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.จันทบุรี จุดหมายของเราอยู่ที่ อ.โป่งน้ำร้อน
วันแรก
ประมาณตี 5 ถึงบ้านคนนำทาง กินข้าวเช้า แล้วรถไปส่งยังจุดเดินเท้า จากนั้นก็เดินขึ้นเขากันไปเรื่อยๆ มากินข้าวเที่ยวเป็นข้าวกล่องกันข้างธารน้ำระหว่างทาง เส้นทางจะเป็นการเดินขึ้นเขาก็ต้องออกแรงกันหน่อย เหนื่อยก็พักกันเรื่อยๆ แต่อย่าหยุดนานจะขี้เกียจเดิน ใช้เวลาไต่ระดับกันประมาณ 5 ชม. ก็ถึงยอดเขาก็เป็นจุดชมวิวแรก หน้าผา 1 ผืนป่าจะต่างกับด้านล่างมาก ต้นไม้แต่ละต้นถูกปกคลุมไปด้วยเฟิร์นและมอสต่างๆ นานา แลดูเขียวชอุ่มไปทั้งผืนป่า แล้วเดินต่อไปตามสันเขาสู่ หน้าผา 2 แล้วมาตั้งแค้มป์กันที่หน้าผา 3 สัมผัสสายลมที่พัดกระหน่ำตลอดเวลา สายหมอกที่คละฟุ้ง และความหนาวเย็นที่ต้องสะท้านทรงกันเชียว แดดร่มลมตกเราก็มานั่งล้อมวงกินข้าวเย็นข้างกองฟืน สรวนเสเฮฮากันไปตามเรื่องตามราวจนกว่าจะงวงนอนกัน
วันสอง
เช้าๆ ซดกาแฟร้อนๆ โอวัลตินอุ่นๆ กับอากาศหนาวๆ แล้วออกมาเดินเก็บบรรยากาศงามๆ ริมขอบผา 3 กินข้าวเช้าเสร็จเก็บแค้มป์แล้วออกเดินทางกลับกัน กินข้าวเที่ยงระหว่างทาง ถึงจุดที่รถมารับ แล้วมาอาบน้ำกันที่บ้านคนนำทาง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่านค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาสอยดาวใต้
 
Join Trip Camping เขาสอยดาวใต้ ผา 123 จ.จันทบุรี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,800.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping เขาสอยดาวใต้ ผา 123 จ.จันทบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์ ถุงนอน )
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาสอยดาวใต้
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาชมป่าดิบชื้นสัมผัสสายลมสายหมอกริมผา
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าเขาสอยดาวใต้
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- เสื้อกันฝน
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมากเพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาสอยดาวใต้
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินขึ้นเขาช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นควรระวังกันหน่อย
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่มีดอกยางหนา
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- มีทาก
- ไม่มีห้องส้วม
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน
ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม