เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี

น้ำตกใหม่แห่งท่าสองยาง ตาก
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน
***วัคซีนเข็ม 2 หมอพร้อม***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"

เที่ยวน้ำตกใหญ่ในประเทศไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆ นี้ มีเพื่อนๆ เขียนรีวิว น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ใน เพจ น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี เข้าไปติดตามรับชมกันได้ครับ

รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวโขะทะ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ท่าสองยาง
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ ท่าสองยาง พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
 วันแรก   น้ำตกวาแหมะคี   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ท่าสองยาง แวะซื้อเสบียงและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) หลังอาหารนั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเริ่มเดิน เทรลการเดินของวันนี้จะเดินลงเขาตลอด รับประทานอาหารกลางวัน (1) ระหว่างทาง วันนี้เราจะไปแค้มป์กัน ริมน้ำ
13.00 น. เดินตัวเปล่าไปน้ำตก วาแหมะคี ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. เดินเก็บบรรยากาศตัวน้ำตกวาแหมะคีถ่ายรูปมุมสวยๆ น้ำตกใหญ่ๆ แล้วกลับมาแค้มป์ รับประทานอาหารเย็น (2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น ค่ำคืนนี้นอนฟังเสียงน้ำตกกันตลอดคืนจนรำคาญหลับไปเอง5555
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
 วันสอง   น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี    อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าท่ามกลางสายน้ำ เก็บบรรยากาศอันอ้อยอิ่งยามเช้า พร้อมจิบกาแฟโอวัลตินร้อนๆ รับประทานอาหารเช้า (3)
8.30 น. เดินไป น้ำตกตะโด้กุย ทางเดินวันนี้จะเดินลงเขาอย่างเดียว ถ่ายรูปน้ำตกจนหนำใจแล้วกลับมาเก็บแค้มป์อำลา "น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี" เดินกลับหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ในหมู่บ้าน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
ค่าบริการทัวร์น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี
 
Join Trip Camping น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่ารถกระบะ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
ลักษณะทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี
  เป็นการเดินป่า ชมน้ำตกใหญ่และสูงท่ามกลางป่าเขาแห่ง อ.ท่าสองยาง ได้ออกกำลัง ได้สูดอากาศบริสุทธิของธรรมชาติ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- ถุงกันทาก (มีช่วงหมู่บ้านกับทางไปตะโด้กุยช่วงแรกไม่เยอะพอให้กรี๊ดกร๊าดดดด)
- ยาฉีดพ่นกันทาก
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- เป้เล็กๆ ไว้ใส่อุปกรณ์ถ่ายภาพน้ำดื่มระหว่างทางเดินไปน้ำตก
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี
  - วันแรก นั่งรถกระบะประมาณ 30 นาที / เดินไปแค้มป์ 2 กม. ใช้เวลาประมาณ1.30 ชม. ลงเขาอย่างเดียว / เดินไปน้ำตกวาแหมะคี 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
- วันสอง เดินไปน้ำตกตะโด้กุย 1 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ลงเขาชันอย่างเดียว
- ***อันตรายหินลื่นเดินด้วยความระมัดระวัง
- ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ควรออกกำลังกายก่อนเดินทาง
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- มีทากแต่ไม่เยอะ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี ท่าสองยาง ตาก
"น้ำตกตะโด้กุย-น้ำตกวาแหมะคี"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ