ทัวร์ตาดหินยาว เขาใหญ่ ปราจีนบุรี

ขอนำท่านสู่การเดินทางชื่นชมความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำบนลานหินและมวลดอกไม้ จ.ปราจีนบุรี
เดินป่าแค้มป์ปิ้งพักผ่อนกับวันสบายๆ 2 วัน 1 คืน นอนเต้นท์ท่ามกลางผืนน้ำ
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวตาดหินยาว เขาใหญ่ ปราจีนบุรี
"ตาดหินยาว เขาใหญ่ ปราจีนบุรี"

ตาดหินยาว สายน้ำที่ไหลราดไปตามพื้นลานหินทรายอันกว้างใหญ่ บ้างไหลไปตามร่องหินที่ถูกน้ำกัดกร่อนมาชั่วนาตาปี บ้างหลั่งไหลตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เกิดเป็นน้ำตกเล็ก น้ำตกน้อย และแอ่งน้ำ ไปทั่วลานหิน ทุ่งมวลดอกไม้ดิน เช่น เอื้องม้าวิ่ง สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน รวมทั้งกล้วยไม้ป่าหลายชนิด ต่างผลิดอกออกบานชูช่อรอการมาเยี่ยมเยือน
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–ปราจีนบุรี
21.00 น.พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางสู่ ประจันตคาม
   
 วันแรก   แก่งซับหมาก-น้ำตกไทรคู่-ตาดหินยาว   อาหารทัวร์เดินป่าตาดหินยาว  B / L / D
  รับประทานอาหารเช้า (1) แล้วนั่งรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า (ในกรณีที่รถไม่สามารถไปรับ-ส่งเราต้องเดินจากหน่วยฯ) แล้วเดินผ่านทุ่งหญ้าคาเข้าสู่ป่าไผ่ ระหว่างทางถ่ายรูปเห็ดและดอกไม้ป่าสีสรรแปลกตา ลักษณะทางเดินจะเดินลงเนินเขา ถึงแก่งซับหมากรับประทานอาหารกลางวัน (2) และข้ามแก่งอันเชี่ยวกาจ แล้วเดินขึ้นเนินผ่านป่าไผ่ ถึงน้ำตกไทรคู่ เดินลงไปชมตัวน้ำตกกัน เดินเลยไปหน่อยก็ถึงจุดตั้งแค้มป์บริเวณตาดหินยาว ซึ่งใกล้ๆ น้ำตกไทรคู่ เดินเที่ยวชมสายน้ำและทุ่งดอกไม้บริเวณรอบๆ ลานหินอันกว้างใหญ่ หรือจะเล่นน้ำก็ไม่ว่ากันแต่ต้องระวังลื่นกันหน่อยเพราะตระไคร่น้ำเยอะ เย็นๆ รับประทานอาหารเย็น (3) ข้างกองไฟและพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันสอง   ตาดหินยาว-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าตาดหินยาว  B / L
  ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นๆ ท่ามกลางลานหินและสายน้ำ รับประทานอาหารเช้า (4) เดินเก็บบรรยากาศยามเช้ารอบๆ ลานหิน สายๆ เราเดินทางกลับทางเดิม รับประทานอาหารกลางวัน (5) ถึงจุดนัดรถมารับไปส่งยังหน่วยฯ อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
21.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่านค่าบริการโปรแกรมทัวร์ตาดหินยาว
 
Join Trip Camping ตาดหินยาว จ.ปราจีนบุรี<
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping ตาดหินยาว จ.ปราจีนบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปตาดหินยาว
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ และลำธารน้ำตกใหญ่แห่งป่าเขาใหญ่
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าตาดหินยาว
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวตาดหินยาว
  - ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- เส้นทางเดินบางช่วงต้องเดินหรือว่ายน้ำข้ามลำห้วยควรว่ายน้ำเป็น ถ้าน้ำแรงทางทีมงานมีเชือกโยงเพื่อจับเดินข้ามฝั่ง
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้งอาจติดต่อไม่ได้เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ