ทัวร์บ้านป่าบงเปียง บ้านแม่กลางหลวง นาขั้นบันได น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง)

ทริปถ่ายรูป...ชีวิต "สโลว์ไลฟ์" ...สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ
ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง
"บ้านป่าบงเปียง"


"นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง" ไฮไลท์หน้าฝนคราบเกี่ยวหน้าหนาวที่ห้ามพลาด พอย่างเข้าฤดูฝนมาเยี่ยมเยือนก็ได้เวลาแห่งการออกตามหาสายหมอก สัมผัสป่าเขาที่เขียวขจี ที่มาพร้อมกับสายน้ำแห่งความชุ่มฉ่ำ และที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่ ชีวิต "สโลว์ไลฟ์" ก็คือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กับภาพอันสวยงามของนาขั้นบันได ที่บ้านป่าบงเปียง ณ ที่แห่งนี้จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติที่เขียวสดทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใจและสงบนิ่งกับทัศนียภาพที่ตรึงตา และยามที่แสงอาทิตย์ตกกระทบท้องนาจะทำให้ภาพสวยงาม จึงทำให้ "นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง" เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาด
รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง น้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.เชียงใหม่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง 2 วัน 1 คืน
"บ้านป่าบงเปียง"

 
 วันแรก   น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง)-บ้านแม่กลางหลวง-บ้านป่าบงเปียง   อาหารทัวร์ทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง น้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง L/D
07.00 น. เช้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านไปเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกผาดอกเสี้ยว น้ำตกแห่งนี้เคยมีชื่อเสียงมากหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องรักจัง ซึ่งจะเป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวแม่กลางหลวงต้องแวะไป

11.00 น. นำท่านชมนาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง เดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ กับนาขั้นบันไดอันเขียวขจี และธรรมชาติโดยรอบ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารบ้านแม่กลางหลวง

14.00 น. นำท่านเดินทางไปยังลานจอดรถน้ำตกแม่ปาน ทำการเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถกระบะ 4X4 เพื่อเดินทางไปยังบ้านป่าบงเปียง ชมหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วย นาขั้นบันได ต้นข้าวโพด ชมนาขั้นบันได ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพที่ชอบเก็บภาพความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าไม้

16.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระเรียบร้อย อิสระเดินถ่ายภาพสวยๆ วิวงามๆ ยามอาทิตย์ตกดิน กับแสงสีสุดท้ายแห่งวัน

18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง 2 วัน 1 คืน
"บ้านป่าบงเปียง"

 วันสอง   บ้านป่าบงเปียง-กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์ทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง น้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง B/L/D
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จิบกาแฟอุ่นๆ นั่งชมวิวรอแสงของเช้าวันใหม่ตามอัธยาศัย

07.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อน เก็บภาพความประทับใจกับมุมถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งนาอันเขียวขจี พร้อมสายหมอกยามเช้าและหยดน้ำค้างบนใบข้าว กับอากาศที่เย็นสบาย

10.00 น. อำลาบ้านป่าบงเปียง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางกราบไหว้ขอพร ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีชวด และเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้งเป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดปรากฏเป็นลักษณะของ ศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

24.00 น. ถึง กรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง 2 วัน 1 คืน
"บ้านป่าบงเปียง"


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน


รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง


ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง 2 วัน 1 คืน
"บ้านแม่กลางหลวง"

ค่าบริการทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง
 
Join Trip Camping ทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได จ.เชียงใหม่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping ทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได จ.เชียงใหม่
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (โฮมสเตย์บ้านป่าบงเปียง)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง 2 วัน 1 คืน
"บ้านแม่กลางหลวง"

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปบ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง
  เป็นทริปถ่ายรูป ชมวิวนาขั้นบันไดสวยๆ ไปสูดกลิ่นไอธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์บ้านป่าบงเปียง นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง
  - ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง 2 วัน 1 คืน
"บ้านแม่กลางหลวง"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียง
  - อากาศช่วงเช้าจะหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- ทางเดินบนคันนาขั้นบันไดสูงและชันควรเดินด้วยความระมัดระวัง
- ควรใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเวลาเดินจะได้ไม่คัน
- กลางวันแดดร้อนควรเตรียมร่มหรือหมวกกันแดด
- อาหารเป็นแบบชาวบ้านที่ทำให้รับประทาน
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา inbox สลิปใบโอนเงิน และข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

ทัวร์ท่องเที่ยวทริปบ้านป่าบงเปียงบ้านแม่กลางหลวงชมนาขั้นบันไดน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจัง 2 วัน 1 คืน
"บ้านแม่กลางหลวง"


** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ