ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ และดอยกลอเซโล

นอนป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา
ทะเลหมอกตระการตา
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ และดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2 วัน 1 คืน
"ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ และดอยกลอเซโล สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน"

การเดินทางไปเที่ยวม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ และดอยกลอเซโล แม่สามแลบ สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 
 วันแรก   ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ    อาหารทัวร์เดินป่าม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ และดอยกลอเซโล D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.สบเมย รับประทานอาหารเช้าและซื้อข้าวเที่ยง (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดชมวิว ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ถึงจุดตั้งแค้มป์หาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมัน ช่วงบ่ายหาพร๊อบเท่ๆ สวยๆ หล่อๆ มาถ่ายรูปยามเย็นที่ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ที่งดงามพร้อมกับสายลมหนาว รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสอง   ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล    อาหารทัวร์เดินป่าม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ และดอยกลอเซโล B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ เก็บบรรยากาศกับชุดสวยๆ รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารเก็บแค้มป์อำลาม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ แล้วไปต่อกันที่ ดอยกลอเซโลถ่ายรูปทะเลหมอกสวยๆ กับพร๊อบน่ารักๆ ให้เต็มเมมโมรี่กันไปเลย ได้เวลาเราอำลาดอยกลอเซโล กลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สบเมย รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารอำลาสบเมย มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แถว จ.ตาก แล้วเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,000.- บาท

Private Trip Camping ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล
  เป็นทริปสบายๆ ที่รถถึงม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล ชมทิวทัศน์ธรรมชาติและทะเลหมอกบนพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง พร้อมกับถ่ายรูปพร๊อบสวยๆ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล
  - เตรียมพร้อมเท่ห์ๆ เก๋ๆ สวยๆ หล่อๆ กันไปเต็มที่
- ชุดใส่กันร้อนเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวกปีกกว้าง ใส่ตอนขึ้นรถกระบะ
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล
  - นั่งรถไกลทั้งรถตู้ แล้วต่อด้วยรถกระบะ
- ไม่มีเดินป่าเพราะรถถึง
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะบนดอยและระหว่างทาง
- ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- มีห้องน้ำ
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
เที่ยวสนุกสุขใจที่ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ดอยกลอเซโล บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กับใบสน2ใบ