ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกองมู-ฮาดู่บิ เวียงแหง

ทริปสบายๆ เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน
สัมผัสธรรมชาติป่าเขาชมตะวันขึ้นและตกพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยกองมู-ฮาดู่บิ 3 วัน 2 คืน
"ดอยกองมู-ฮาดู่บิ"
ไปฮาดู่บิมันสบายเกินขอลำบากสักคืนเดินไปนอนบนดอยกันแล้วค่อยกลับมาสบายๆ ให้สมกับคนเดินป่ากันหน่อย ดอยกองมูเดินสบายๆ แค้มป์บนดอยกองมู 1 คืน ลงมานอนฮาดู่บิอีก 1 คืน
การเดินทางไปเที่ยวดอยกองมู-ฮาดู่บิ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ เวียงแหง
 
 วันแรก   ดอยกองมู   อาหารทัวร์
เดินป่าดอยกองมู-ฮาดู่บิ D
เช้า เชียงดาว รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถไปหมู่บ้านนัดคนนำทาง เดินขึ้นดอย ถึงจุดตั้งแค้มป์ ดอยกองมู หาทำเลกางเต้นท์ผูกเปลมุมใครมุมมัน รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ดอยกองมู – ฮาดู่บิ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยกองมู B/D
เช้ากับอากาศหนาวๆ เก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ ดอยกองมู รับประทานอาหารเช้า (2) เดินลงเขามารับประทานอาหารกลางวัน (อิสระในหมู่บ้าน) แล้วนั่งรถไปต่อกันที่ ฮาดู่บิ กางเต้นท์ผูกเปลกันตามสบาย ถ่ายพร็อพเก๋ๆ มาโชว์เพื่อนๆ กับแสงสีตะวันตกดิน รับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ฮาดู่บิ – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยกองมู B
เช้ากาแฟโอวัลติน เก็บภาพงามๆ ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (4) หลังอาหารอำลา ฮาดู่บิ เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารกลางวันและเย็น (อิสระ)
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ดอยกองมู-ฮาดู่บิ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท

Private Trip Camping ดอยกองมู-ฮาดู่บิ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ลักษณะทริปดอยกองมู-ฮาดู่บิ
  เป็นการเดินป่าชมธรรมชาติ ทะเลหมอก ถ่ายรูปพร็อพเก๋ๆ
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยกองมู-ฮาดู่บิ
  - ชุดเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
- เตรียมพร็อพเก๋ๆ ไปถ่ายรูป * (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าดอยกองมู-ฮาดู่บิ
  - วันแรกเดินประมาณ 2 โลกว่า
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
- ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ไม่มีห้องน้ำ
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยกองมู-ฮาดู่บิ 3 วัน 2 คืน กับใบสน2ใบ