ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ ไต่สันคมมีด จ.ตาก

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน
ขุนเขาแห่งศรัทธา
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

การเดินทางไปเที่ยวเลอกวาเดาะ จ.ตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – จ.ตาก
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

 วันแรก   อช.แม่เมย – เลอกวาเดาะ    อาหารทัวร์เดินป่าเลอกวาเดาะ D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อุทยานแห่งชาติแม่เมย รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า นั่งรถประมาณ 1 ชม. ออกเดินเท้าขึ้นดอย เป็นการเดินขึ้นเนิน สลับกับบันได จนถึงจุดตั้งแค้มป์ จากนั้นพบกับคลื่นขุนเขาและทุ่งหญ้า พร้อมกับอากาศอันสดชื่นหายเหนื่อย (ระยะทางเดินประมาณ 3 กม.) ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1-2 ชม. เราจะแค้มป์กันที่ เลอกวาเดาะ รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเดินไปชมบรรยากาศรอบๆ เลอกวาเดาะ ถ่ายภาพอาทิตย์ตกดินบนสันดอยกับสายลมหนาว รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

 วันสอง   เลอกวาเดาะ – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าเลอกวาเดาะ B
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สันดอย เลอกวาเดาะ เก็บบรรยากาศจนได้เวลา รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารเก็บแค้มป์ เดินลงจากเลอกวาเดาะ (ใช้เวลาเดินลงประมาณ 1 ชม.) แล้วนั่งรถกระบะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ อช. รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารอำลาสบเมย มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แถว จ.ตาก แล้วเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

ค่าบริการ
 
Join Trip Camping เลอกวาเดาะ จ.แม่ฮ่องสอน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท

Private Trip Camping เลอกวาเดาะ จ.แม่ฮ่องสอน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียงและอุปกรณ์แค้มป์กลาง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

ลักษณะทริปเลอกวาเดาะ
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติสัมผัสอากาศบริสุทธิ์แห่งป่าเขา ชมทะเลหมอก ทุ่งหญ้า และสันเขาที่ทอดยาวสุดตา
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเลอกวาเดาะ
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าเลอกวาเดาะ
  - เป็นดอยที่ชาวบ้านท้องถิ่นศรัทธานักท่องเที่ยวควรเคารพกฎระเบียบท้องถิ่น
- การไต่สันคมมีดควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะบนดอยและระหว่างทางเดิน
- ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ไม่มีห้องน้ำ
 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปเลอกวาเดาะ จ.ตาก 2 วัน 1 คืน
"เลอกวาเดาะ จ.ตาก"

การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
เที่ยวสนุกสุขใจที่เลอกวาเดาะ จ.ตาก กับใบสน2ใบ