ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางขุนเขากลิ่นไอธรรมชาติ
....
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"

การเดินทางไปทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ดอยผาสามเหลี่ยม
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ เชียงใหม่
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
 วันแรก   ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ   อาหารทัวร์
เดินป่าม่อนสี่สหายหรือดอยสี่สหาย  D
เช้า แม่มาลัย รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินกันต่อไปยัง ดอยผาสามเหลี่ยม ถึงจุดตั้งแค้มป์หาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมันท่ามกลาง ป่าสน เย็นๆ ขึ้นไป ถ่ายรูปตะวันตกดินสวยๆ อากาศหนาวๆ กับมุม 360 องศา บนยอดดอยผาสามเหลี่ยม ได้เวลากลับมา รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
 วันสอง    ดอยผาสามเหลี่ยม – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าม่อนสี่สหายหรือดอยสี่สหาย B/L
เช้ากับอากาศที่หนาวๆ บนยอดดอย เดินขึ้นไปเก็บบรรยากาศตะวันขึ้นยามเช้ากับแสงสวยๆ บน ดอยผาสามเหลี่ยม ได้เวลากลับลงมา รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารช่วยกันเก็บแค้มป์อำลาดอยผาสามเหลี่ยม นั่งรถกระบะ กลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่หมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารอำลาดอยผาสามเหลี่ยม มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) กันแถว จ.ตาก แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
ค่าบริการ
 
Join Trip Camping ดอยผาสามเหลี่ยม
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท

Private Trip Camping ดอยผาสามเหลี่ยม
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
ลักษณะทริปดอยผาสามเหลี่ยม
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติกับมุมมอง 360 องศา บนดอยสูง สัมผัสป่าสนกับอากาศอันบริสุทธิบนยอดดอย
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวดอยผาสามเหลี่ยม
 

- ชุดเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกกันเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถกระบะ)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าดอยผาสามเหลี่ยม
  - นั่งรถกระบะประมาณ 1 ชม. เดินประมาณ 2 ชม.
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
- ไม่มีห้องน้ำ
บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

บริการจัดทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ 2 วัน 1 คืน
"ดอยผาสามเหลี่ยม บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ"
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริการจัดโปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยผาสามเหลี่ยม 2 วัน 1 คืน สนุกสนานกับใบสน2ใบ